Skip links

Yönetim 4.0 & Dijital Yönetim

[vc_row][vc_column][vc_column_text]Geçen Eylül ayında veri yönetiminin önemine dikkat çekmiştik. Bununla ilgili bir teori yazmış ve dijital yönetim ‘in önemini vurgulamıştık .Covid 19 ‘dan sonra dijital yönetim ve elbette veri yönetiminin önemini çok daha fazla hissettik.

Eylül ayında Fortune’da çıkan yazımızı hatırlayalım ;

4.0 kavramı literatüre Endüstri 4.0 aracılığıyla girmiştir. 4.0 dendiğinde ise aklımıza direkt olarak dijitalleşme gelmektedir. Bu nedenle bahsedeceğimiz dijital yönetim kuramı da direkt olarak dikkatleri çekecektir.

Daha önce yaptığımız araştırmalarda Satınalma 4.0 ile satınalmanın dijitalleşme yolculuğundan bahsetmiştik. Yeni geliştirdiğimiz kuramda şirketlerdeki tüm kavramları işin içine soktuk.

Bugün operasyonel maliyetleri ciddi boyutta azaltmak şirketler için hayati anlam ifade ediyor. Stratejik kararların sağlıklı ve doğru verilerle alınmasını sağlamak, pek çok şirketi batma noktasına getiren yanlış kararların alınmasını (yaptığımız istatistiki verilere dayanarak) %40 oranında düşürecektir. Bu da şirketler için inanılmaz bir kazanç anlamına gelmektedir.

Yönetim 4.0 teorisi, dört ana esastan ve buna ait yedi alt esastan oluşmaktadır. Ana Esaslar; Operasyonel, Stratejik, Uygulama ve Sürdürülebilirlik esaslarına dayanmaktadır.

Operasyonel, Stratejik, Uygulama ve Sürdürülebilirlik esaslarına dayanmaktadır.

Bugün Operasyonel Dijitalleşme kısmında hemen hemen her kesimin bir fikri mevcut. Bu da şirketlerin ana konularının dijitalleşmesi anlamına gelmektedir. Burada kastedilen şirketin ana kolları olan Satınalma-Lojistik, Satış-Pazarlama, İnsan Kaynakları, Finans ve Üretimin dijitalleşme içerisinde kendi esaslarına sahiptir ve Yönetim 4.0’ın ana esası olan stratejik kuramın altyapısını oluşturmaktadır.

kalmaz müşterisine karşı vermesi gereken refleksleri zamanında vererek rakiplerine fark atarlar. Bunun manası piyasada devamlılıktır. Tek bir veri ile rakibin önüne geçme olasılığınız artacaktır.

Sağlam stratejilere sahip olan şirketler ayakta kalacak

Ciddi manada operasyonel maliyeti düşürerek çok sağlam veri analizleri elde etmemizi sağlamaktadır. Yönetim 4.0’ın en önemli ana esası Stratejik Dijitalleşmedir. Bunun manası geçmiş dönem verilerin gelecek dönem verileri ile entegre olmasıyla şirketin stratejik yol haritasının belirlenmesidir.

Eğer bir şirket operasyonel dijitalleşme serüvenini tam olarak tamamladıysa bu bölümde hata yapma olasılığı çok düşüktür. Dolayısıyla sağlam verilere sahip olan bir yöneticinin hayati kararlar alması gereken durumlarda hata yapma olasılığı da çok azdır. Geçmişte ve gelecekte sağlam stratejilere sahip olan şirketler yüzyıllar boyunca ayakta kalacaklardır.

Şirket stratejilerinde en önemli konulardan biri benchmarking’tir. Yerelde ve globalde rakiplerini takip eden şirketler piyasa gelişiminden uzakta kalmaz müşterisine karşı vermesi gereken refleksleri zamanında vererek rakiplerine fark atarlar. Bunun manası piyasada devamlılıktır. Tek bir veri ile rakibin önüne geçme olasılığınız artacaktır.

Veri güvenliği hayatı önem taşıyor

Yönetim 4.0’ın en önemli kısmı uygulamadır. Uygulama esasları kendi içinde çeşitli dallara ayrılır. Ama en önemli uygulama esası sadece üst yönetime ait kodlamalardır. Bunun manası sistem içinde belli verilere ve raporlara sadece üst yönetimin ulaşmasıdır. Stratejik hamleleri yaparken veri güvenliği hayati önem arz etmektedir. Bu sebeple kodlama her şirketin kültürüne ve ulaşmak istediği stratejik hedeflere göre dizayn edilmelidir.

Yönetim 4.0’ da bahsettiğimiz 4. ve son ana esasımız sürdürülebilirliktir. Bunun anlamı alınan kararların uygulama esaslarına göre sürdürebilirliğinin sağlanması ve yine belli kodlama şekilleri ile işlem yapılması şirket içerinde çift kontrol şekli ile sistemin sürdürebilirliğinin sağlanmasıdır.

İflasların en büyük nedeni alınan yanlış kararlar

Ortalama her 10 yılda bir irili ufaklı kriz yaşayan ülkemizde kalıcı şirketlerin/markaların olması için yukarıda bahsettiğimiz Yönetim 4.0 yani Dijital Yönetim kuramı şirketlerin geleceği için hayati önem teşkil etmektedir. Son dönem yaşanan iflasların %60’lık kısmının alınan yanlış stratejik kararlar neticesinde olduğu ortaya çıkmıştır. O sebeple bugün hiçbir şirket yanlış kararlar alıp pardon deme lüksüne sahip değildir.

 

[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column width=”1/2″][vc_column_text]Dr. Sevgi Yılmaz Kimdir ?

Türkiye’de Satınalma 4.0 / Dijitalleşen Satınalma ve Yönetim 4.0 / Dijital Yönetim ile ilgili ilk akademik çalışmaları gerçekleştirdi. Aile şirketlerinin kurumsallaşması ,stratejik yol haritalarının belirlenmesi , şirket karlılıklarının artması ile ilgili akademik çalışma / makaleleri bulunuyor. Bahçeşehir ve İTÜ ‘de satınalma / yönetim bilimleri üzerine dersler veriyor[/vc_column_text][/vc_column][vc_column width=”1/2″][vc_single_image image=”2285″ img_size=”full”][/vc_column][/vc_row]

Bu web sitesi, web deneyiminizi iyileştirmek için tanımlama bilgilerini kullanır.
Keşfet
Sürükle