Skip links

2023’e Girerken

2022 yılı dünya ve ülkemiz için belirsizliklerin devam ettiği, ekonomi politikalarının sürekli gözden geçirildiği, savaşın gündemden düşmediği, küresel ölçekte resesyon beklentilerinin arttığı bir yıl olarak geride kalıyor.

Belirsizlik ve riskleri yönetirken teknoloji açısından en çok ele alınan konuların başında stratejik karar destek sistemlerini destekleyen sistem ve projelerin geldiği görülüyor.

Günümüzde hızlı ve etkin karar vermenin hayati öneme sahip olduğu bir ortamda, stratejik karar destek sistemleri operasyon, finans, uyum, insan kaynağı vb bir çok farklı riski gerçek veriye dayalı olarak etkin şekilde yönetmemizi olanaklı kılıyor.

Bu kapsamda yürütülen çalışmaları desteklemek üzere özellikle otomasyon çalışmalarının 2022’de yoğunlaşarak devam ettiğini görüyoruz. Otomasyon, kurumsal hafızanın sistemler üzerine taşınmasını sağlamakla beraber yeni teknolojilerin kullanımına baz yapısal verinin de oluşturulmasını sağlamakta önemli bir faktör. 2023 yılında da dijitalleşmenin bazı olan otomasyon çalışmalarının hız kesmeden devam edeceğiniz öngörebiliriz.

Otomasyon çalışmalarında yol katetmiş şirketler ise karar destek mekanizmalarını Yapay Zeka, Makina Öğrenmesi gibi teknolojilerle destekleyecek çalışmaları hızlandırmış durumda. Yine bu amaçla veri analitiği, veri bilimi gibi kavramlar iş dünyasının yetkinliklerini geliştirmek üzere yatırım yaptığı alanlar olarak öne çıkmakta. Veri analitiği ve veri bilimi alanları IoT gibi yeni teknoloji ve iş yapma şekillerinin hayata geçmesi ile zenginleşerek yoluna devam ediyor. Kişiselleştirilmiş karar destek sistemleri, ürün, hizmet ve risklerin yönetiminde kurumların önemli bir aracı haline geliyor.

2023 yılı özellikle veri analitiği ve veri bilimi için kurumların hem teknoloji hem de insan kaynağı açısından önemli yatırımların yapılacağı alan olarak öne çıkıyor.

Teknolojinin yaygınlaşması ve dijitalleşmenin hız kazanması ile beraber bilgi güvenliği ve kişisel veri mahremiyeti konuları da 2022’de gündemde kalmaya devam etti. Amerika kıtası, Avrupa ve Asya Pasifik’te özellikle kişisel veri mahremiyeti konusunda yeni mevzuatlar veya mevcut mevzuatların geliştirilmesi konusunda pek çok adım atıldı. 2023 yılında da bilgi güvenliği yeni tehditlere karşı, kişisel veri mahremiyeti ise yeni teknolojilere karşı benzer gelişmeleri gösterecektir.

Pandemi, kurumların iş sürekliliği konusunda da gelişmelerini sağlayarak bu alana yatırım yapan kurum sayısını önemli ölçüde artırdı. Bu amaçla, yedekleme teknolojileri ile ilgili gelişmeler yakından takip edildi, bulut ortamlar da alternatif altyapı ve sistem ihtiyaçlarını karşılamak üzere devreye alındı. 2023 yılında da iş sürekliliği konusunda kurumların farklı senaryolar eşliğinde altyapılarını kuvvetlendirmeye devam edeceklerini öngörebiliriz.

Türkiye’nin ekonomik koşullarındaki bozulma, yanısıra yurtdışında teknoloji yetkinlikleri ile ilgili insan kaynağı açığının artması sebebiyle Avrupa ülkeleri başta olmak üzere Türkiye’deki teknoloji konusunda nitelikli insan kaynağı yurtdışında çalışmaya veya Türkiye’den yurtdışına iş yapmaya başlamış durumda. Bu durum, kurumlarda önemli bir sirkülasyona sebep olmakla birlikte nitelikli insan kaynağına ulaşımı zorlaştırmış, insan kaynağı maliyetlerini artırmış ve teknoloji konusundaki kurumsal hafızayı da kaçınılmaz olarak erozyona uğratmıştır. Bu bakımdan özellikle dış kaynak kullanımına yönelim her zamankinden daha fazla bir kabul ile hareket etmektedir. Türkiye’nin mevcut koşulları değişmediği takdirde, 2023 yılın da benzer trend yaşanmaya devam edecektir.

Bizi çokça yoran 2022 yi arkamızda bırakırken 2023’ün ülkemiz ve dünya için barış, refah ve huzur getirmesini dilerim.

Seda Tekin

PMO Direktörü – Sade Yazılım ve Danışmanlık

Kurucu Ortak – Fidele Consulting

Kurucu Ortak – MORVERA Dijital Satınalma Sistemi

Bu web sitesi, web deneyiminizi iyileştirmek için tanımlama bilgilerini kullanır.
Keşfet
Sürükle