Skip links

GELECEĞE HAZIRMISINIZ?

Her değişim programında olduğu gibi dijital Tedarik Zinciri Yönetimine geçişin de ana taşıyıcıları şirket içindeki liderler,  yöneticiler olacak.

Şirket stratejisinde dijitalleşme konusuna yeterince önem verilmez, ana gündem maddelerinden biri yapılmaz ve gerekli tüm detaylar en ince  ayrıntısına kadar ortaya konmazsa, bölüm bazındaki alanları tartışmak anlamsız hale gelir.

Son yıllarda ülkemizin yoğun olarak gündeminde olan kapsamında dijital tedarik zinciri yönetimi konusunu ele almak istedim. Tabi ilk etapta şirket yöneticilerinin vizyonu burada amir

konumda. Şirketin en üst seviyesindeki yöneticilerin konu hakkında fikir birliğine varmış ve uzun sürecek olan bu yolculuğa çıkmayı tamamen içselleştirmiş olmaları esas… Sonrasında ise şirket stratejilerinde  dijitalleşmeye verilen önemle konuyu bir yol haritası kapsamında performans kriterleriyle takip etmek gerekiyor. Kurumsal yapı içindeki tedarik zinciri bölümüne gelecek olursak; yukarıda değindiğim gibi pek tabidir ki dijitalleşme mutlaka şirket seviyesinde ele alınması gereken bir konu olmalı. Dijitalleşme,tek adacık şeklinde asla düşünülemez. En önemli ikinci konu kurum kültürü Yapılması planlanan tüm bu çalışma içeriğinde vizyondan sonra en önemli ikinci konu kurum kültürü olarak karşımıza çıkacak ve büyük olasılıkla kültür değişimini de gerçekleştirmemiz gerekecek. Her değişim programında olduğu gibi bu değişimin ana taşıyıcıları şirket içindeki liderler, yöneticiler olacaktır. Şirket stratejisinde dijitalleşme konusuna yeterince önem verilmez ve ana gündem maddelerinden bir tanesi yapılmaz, gerekli tüm detaylar en ince ayrıntısına kadar ortaya konmazsa, bölüm bazındaki alanları tartışmak anlamsız hale gelecektir. Ancak bilinmelidir ki bu konuya odaklanmayan şirketler rekabetçiliklerini kaybedecekler ve böylelikle geleceklerinden şüphe edilecektir. “Stratejilerinde dijitalleşmeye yer veren şirketler tedarik zinciri konusunda nasıl ilerlemeli?” sorusunun yanıtını aşağıdaki başlıkları detaylı bir şekilde inceleyerek vermek gerekiyor. İçinde bulunduğumuz gerçek resmi ortaya koymaz ve kendimizle yüzleşmezsek sonra neden başarısız olduğumuzu tartışırız. Şirket / bölüm vizyonu ve kültürü, çalışanlar ve tedarik zinciri bölümü: • Yetkinliklerimiz ve mevcut kaynaklarımız bu büyük veri yönetimine doğru olan transformasyonunu taşıyacak seviyede olmalı ve aradaki farklar hızlı bir şekilde giderilmeli.

• Analitik ve dijital düşünceye sahip çalışanlar tercih edilmeli.

• Aynı husus yöneticiler içinde geçerli. Dijital,analitik düşünen, serbest çalışma takımlarını yönetebilecek, değişime inanan ve hızlıca uygulayan yönetici profiline ihtiyaç duyacak.

• Dijitalleşme hakkındaki komünikasyon yol haritası detaylı bir şekilde çalışanlarla sürekli paylaşılmalı.

• Daha yalın organizasyonlar oluşturulmalı.

• Yetki ve sorumluluklar kırılmalı.

• Daha esnek ve merkezi olmayan çalışma şartları yaratılmalı.

• Dijitalleşmeye olan inanç, bölüm içinde oluşturulmalı ve çalışanların dijitalleşmeyi yanlızca çalışan sayısını azaltan bir yöntem olarak görmemeleri sağlanmalı.

• Kararların veri bazlı alınması kültürü desteklenmeli, yetki ve sorumluluklar tabana yayılmalı. • Görev tarifleri yeniden ele alınmalı.

• Çalışanlara yoğun dijitalleşme eğitimleri verilmeli. Kullanılan mevcut teknolojiler ve ulaşılmak istenilen hedef:

• Mevcut teknolojik alt yapımızı geleceğe yönelik büyük veri bankamızı yönetebilecek ve şirket/tedarik zinciri yönetimimizin vizyonu doğrultusunda hazırlamamız gerekiyor.

• Veri bankamızı güncelleyerek ve güncel tutarak tüm şirketin gerekli kritik verilerini destekleyecek seviyeye getirmeliyiz.

• Çok çeşitli, birbirinden bağımsız aplikasyonlardan entegre sisteme yönelmeliyiz.

• Tedarik zinciri, işçi sağlığı iş güvenliği, hukuk, araştırma geliştirme, satış, muhasebe, tedarikçi, teknik hizmetler, planlama gibi bağımsız birimler elektronik ortamda entegre hale gelmeli. • Akıllı/öğrenen insan beynini simule eden aplikasyonlar uygulamaya geçmeli.

• Tekrarlayan işler otomatik olacak algoritmalar tarafından yönlendirilmeli.

• Satınalmalar ürün grubu bazlı platformlarda gerçekleştirilecek.

• Katalog bazlı satınalmalar hızla artacak. • Transaksiyonel verilerden stratejik verilere yönelik raporlamanın ve analizinin gerçekleşmesini temin etmeliyiz. Yukarıda dijitilasyon hakkında yapılması gereken hususlara özetle değinmeye çalıştım. Peki, bu kapsamda şirketlerin elde edeceği avantajlar neler olacak?

• Çalışan profilinin geleceğe yönelik güncellenmesi,

• Şeffaflığın artması ve verilere 7/24 ulaşılması,

• Tedarik zinciri yönetimi bölümünün yaratacağı kritik katma değer,

• Verimlilik artışı, • Hızlı karar almanın sağlanması ve pazara daha yakınlığın temini,

• Masrafların azalması,

• Mevzuata uyumun iyileşmesi,

• Tedarikçi yönetiminin gerçek zamanda tamamen veri bazlı olması ve işbirliğinin gelişmesi, • Yarınlara hazır, daha rekabetçi hale

gelinmesi,

• Müşteri memnuniyetinin artması…

Şimdi sorulması gereken soru şu: Geleceğe hazır mısınız

Tuğrul Günal

Bu web sitesi, web deneyiminizi iyileştirmek için tanımlama bilgilerini kullanır.
Keşfet
Sürükle