Depo ve Malzeme Taşıma Sistemlerinin Etkin ve Verimli Yönetimi

Eğitim İçeriği: 

Depo Ekipmanları ve Kapları

Depo Yönetimi

Depolama Süreçleri

Depo Binasının Bazı Stratejik Bölümleri

Depolamanın Lojistikteki Yeri ve Önemi