Genel Yönetim

 • İnsan Yönetme Sanatı
 • Liderlik Stratejik Yönetim
 • Farkındalık Eğitimi
 • Stratejik IK Yönetimi İncelikleri
 • İleri Derece Risk Yönetim Metodları
 • Kriz yönetimi ve krizden karlı çıkma yöntemleri
 • Problem Çözme Teknikleri Yalın Şirket Dönüşümü
 • Yalın Şirket Dönüşümü
 • Uluslararası Sözleşme Yönetimi
 • Değişim Yönetimi (Change Management)

Satınalma Eğitimleri

 • Maliyet Düşürme Stratejileri
 • Stratejik Satınalma ve Kategori Yönetimi
 • Satınalma Fiyat Yönetimi
 • Satınalma Sözleşme Yönetimi
 • Geleceğin Satınalması nasıl olacak?
 • Dijital Satınalma / Satınalma 4.0 Nedir?
 • Tedarik Yönetimi ve Süreç İyileştirme Yöntemleri
 • Uluslararası Satınalma Stratejileri Teknik Satınalmada Dikkat Edilmesi Gereken Unsurlar
 • Teknik Maliyet Analizleri ve Maliyet Düşürme Stratejileri
 • Gümrük ve Dış Ticarette Maliyet Düşürme Yöntemleri
 • Bütçe ve Rapor Yönetimi
 • Müzakere Yönetimi
 • Endirekt Satınalma ve Dış Kaynak Yönetim
 • Satınalma’da Finansal Analiz
 • Satınamacı’nın Girişimci Rolü
 • Satış Yönetimi Eğitimleri

Planlama & Üretim & Start-Up

 • İstatistik Veri Analizi ve Karar Alma Metotları
 • Senaryo Planlama ile Yönetim
 • Girişimcilik – Yeni Girişim / Start-Up Yönetimi

Finans Eğitimleri

 • Satınalma Finansal Süreç Yönetimi
 • Finansta Başarı Hikayesi
 • Sermaye Piyasası Eğitimi

Satış Yönetimi Eğitimleri

 • İleri Düzeyde Pazarlık Yöntemleri
 • Krizde Satışın Kalbi
 • B2B Pazarlama
 • İstatistik Veri Analizi ve Karar Alma
 • Satışçının satılamayanı satma becerisi
 • Karlı İhracat Yapma Metotları

Lojistik, Depo ve Bakım Eğitimleri

 • Lojistik ve Sevkiyat Yönetimi
 • Depo ve Stok Yönetimi
 • Stok Analizleri ve Stok Azaltma Yöntemleri
 • Üretimde verimliliği nasıl artırırız?
 • Güncel üretim planlama yaklaşımları nelerdir?
 • Bakım Yönetimi / Görünmeyen Maliyet: Bakım hizmetleri nasıl kontrol edilir?