Finans Danışmanlığı

Neden Finans Danışmanlığı ?

Ölçeği ne olursa olsun her işletmenin yaşayabilmesini sağlayan en temel husus finansal yönetimidir. Tüm bu süreci yönetme konusunda eğitimli bir finans danışmanı ile çalışmak işletmenin geleceği açısından büyük önem taşımaktadır. Finans krizlerine yol açacak riskleri öngörerek önlemek veya yaşanan krizleri doğru yöneterek hasarı en aza indirmek profesyonel yaklaşım ve yetenek gerektirmektedir.

 

Bir Finans Danışmanı;

Kişilerin ya da şirketlerin finansal danışman tercih etmeleri uzun soluklu ve köklü olma konusunda gelişim göstermelerine destek olur. Finans danışmanı ilk olarak çalışacağı kişi ya da kurumların finansal durumunu, yatırımlarını, varlıklarını, gelirlerini, vergi ödemelerini, emeklilik planlarını ve risk haritalarını değerlendirmeye alır.

 

Finans Danışmanlık Hizmetlerimiz

Finansal yapı ve yönetim analizi,

Gelir ve gider düzenlemeleri,

Firmaların büyüme hedeflerini değerlendirme sayısallaştırma,

Firmaların mevcut tahsilât sisteminin ve süreçlerinin iyileştirmek,

Yeni tahsilat sisteminin oluşturulma çalışmaları ve sürecin yönetilmesi,

Yeni yatırım fırsatlarını araştırılması, müşteriye yeni ve farklı tekliflerde bulunulması, parasal konularda değer katılması,

Bilanço ve gelir gider tablolarının analizi ve iyileştirme alanlarının çıkarılması,

Mali tabloların gözden geçirilmesi

Uzun vadeli finansal piyasa analizi yapmak ve sunmak,

Uygun finansman için araştırma yaparak sunmak,

Banka kredileri ve aracı kurumları yakından takip ederek en uygun koşulları sağlayanı tercih etmek,

Tüm finansal hareketleri yakından takip ederek yönetmek,

 

Mondes Danışmanlık, sosyal ve analitik düşünme becerisine sahip sorumluluk sahibi kadrosuyla sizlere veya işletmelerinize finansal türev ürün stratejileri, emtia fiyat modellemesi, makro ekonomik modelleme, nakit akış tablosuna uygun spesifik modelleme ve finansal risk yönetimi hizmetlerini sunarak hızlı, verimli ve sürdürülebilir çözümler sunuyoruz.

Finans yönetiminizi riske atmayınız…

 

 

 

 

 

 

 

Risk ve Kriz Yönetim Danışmanlığı

Kriz ve risk yönetimi aynı olduğu düşünülen fakat temelde birbirinden tamamen farklı süreçlerdir. Kriz yönetimindeki başarı, risk yönetiminin güçlü olmasına bağlıdır. Risklerin doğru yönetilemediği, değerlendirilemediği, önlem alınmadığı durumlarda devreye Kriz Yönetimi girer.

Risk Yönetimi

Risk, bir işletmenin hedeflerini gerçekleştirmesini engelleyen herhangi bir olay veya durumdur. Her ne kadar risk yaygın olarak finansal bir durum olarak algılansa da aslında tüm süreçleri etkileyen faktörler zinciridir. Rekabet ortamının kızışması, teknolojik yenilikleri takip etmede yetersiz kalınması, doğal afetler, döviz kurlarındaki aşırı yükseliş veya düşüş, çalışan aidiyetinin azalması gibi kurumun performansını etkileyebilecek pek çok konu risk yönetimi kapsamında değerlendirilir .İç ve dış ortamdan kaynaklanan tehditlerin fark edilmesinin ve ne sıklıkla tekrar edeceğinin tahmininin zor olduğu ve/veya sonuçların belirsiz olduğu şartlarda risklerin yönetimi iş sürekliliği açısından da zorlayıcı hale gelmektedir.

Ülkemizde birçok şirket riskleri kendi kontrolünde tutmaya çalışsa da sürekli yönetmekte zorluk yaşamaktadır. Karlılık, döviz, piyasalar, insan kaynağı sağlama, yabancı kaynak bulma, verimliliğin artırılması, fiyatlar gibi konularda yol gösterici hizmet sunan Risk ve Kriz Yönetimi Danışmanlığı bir zorunluluk olmuştur.

Risk Yönetimi Danışmanlığı

Risk yönetimi danışmanlığı, risk yöntemini iyi şekilde yapmak için verilen bir hizmettir. Herhangi bir risk durumu söz konusu olduğunda işletmelerin nasıl bir yol izlemesini gerektiği, bu konuda uzman kişiler tarafından belirlenir. Bazı durumlarda yönetim kurulu, etkisiz kalabilir. Bu zamanlarda profesyonel bir destek gerekir. Bu destek sayesinde risk yönetimi olumlu bir şekilde sonuçlanır. Risk ve Kriz yönetiminde amaçlanan şirketin olağan faaliyetlerini olumsuz etkileyen unsurların doğru bir şekilde tespit edilip kaynağında çözülmesini, bunun akabinde meydana gelen bu sorunların tekrarlanmaması için gerekli önlemlerin alınmasıdır. Risk yönetim sürecinde özetle, her bir riskin etki ve şiddeti değerlendirilir, bu değerlendirmeye bağlı olarak tüm riskler önceliklendirilerek her risk için alınacak aksiyonlar belirlenir, riskler ve aksiyonlar takip edilir ve acil durumlarda anlık veya periyodik olarak gözden geçirilir. Riskleri yönetebilmek şirket yönetiminin sürdürülebilirliği ve başarıyı yakalamak için sistematik olarak ele alması gereken bir konudur. Reaktif değil proaktif bir yönetim sisteminin kurgulanmasına yardımcı olur.

Kriz Yönetimi

Risk yönetimi uygulamayan işletmeler, risk yönetiminde göz ardı edilen durumlar, bertaraf edilmeyen riskler özetle yönetilmeyen veya doğru ellerce bertaraf edilmemiş olumsuz durumlar er ya da geç kriz yönetimiyle baş başa kalacaktır. Elbette ki her kriz kendi içinde benzersizdir fakat yarattıkları zorluklar öngörülebilir ve doğru bir yönetimle toparlanabilir bu da ancak etkili bir planlama ve yönetimle gerçekleşebilir. Güçlü, dayanıklı ve dirençli bir kriz yönetimi ile işletmelerin mevcudiyetini devam ettirme yeteneği artmaktadır.

Risklerin nereden gelebileceği konusunda hazırlıklı olan, piyasayı, teknolojik gelişmeleri, politik ve ekonomik gelişmeleri takip eden bilgi ve tecrübeli kadrolarıyla Mondes Danışmanlık ;

İşletmenize ait risklerin bertaraf edilmesi, en az seviyeye indirilmesi ve olumsuz durumların iyi bir fırsata dönüşmesi için hizmetinizdedir.

 

Unutmayalım ki !

Şans hazırlıklı olanın yanındadır.  Doğru riskleri doğru zamanda alabilmek için ise yenilikçi bakış açıları ve verilerle yönetim gereklidir.

Stratejik Tedarik Zinciri ve Satınalma Danışmanlığı

Tedarik Zinciri Yönetimi

Tedarik Zinciri Yönetimi, ilk tedarikçiden son kullanıcıya kadar tüm ana iş süreçlerini bütünleştirici bir felsefedir. Tedarik zinciri yönetimi, iş yönetim alanındaki önemini her geçen gün arttırmaktadır.

Yaşadığımız yüzyılda tedarik zincirlerini en iyi şekilde kuranlar ve yönetenler pazara daha yakın, müşterinin isteklerini bilen ve hızlı şekilde cevap veren şirketler olacaklardır. İyi bir tedarik zinciri yönetimi sayesinde işletmeler trendlerin takibini daha iyi yapacaklar, müşteri isteklerine en uygun ürünü doğru zamanda, doğru yerde, doğru fiyattan sağlayarak rakiplerine karşı avantaj sağlayacaklardır.

Tedarik zinciri yönetiminin geçmişten bugüne durumu ve evrimi her geçen gün artan önemi yeni yaklaşımlar ve yöntemler ortaya çıkarmıştır. Bu rekabet ortamında stratejik tedarikçi yönetimi gereklilikten çıkıp zorunlu hale gelmiştir. Tedarik Zinciri Yönetimi kavramı işletmelerin tepe yönetimleri tarafından yürütülmesi gereken stratejik düzeyde bir faaliyettir.

STRATEJİK TEDARİKÇİ YÖNETİMİN ETKİLERİ

Maliyet akışının etkin şekilde kullanılması,

Firmaların rekabetçi üstünlüklerini sağlamaları ve sürdürmesi,

Düşük maliyetle yükselen kazanç sağlanması,

Operasyonel verimliliğin artmasıyla beraber maliyetlerin azaltılması,

Risklerin en aza indirilmesi/ karşı tedbirlerin hazırlanması,

Kurumsal büyümenin teşvik edilmesi,

Kalite ve teslim süresi performansının arttırılması,

Doğru ve sürdürülebilir tedarikçi seçiminin yapılması,

Sürdürülebilir karlı büyümenin sağlanması,

Stratejik tedarikçi yönetimi,

Ekosistem kurgusu ve yönetimi,

 

MONDES DANIŞMANLIK İŞİN MUTFAĞINDA

Tedarik Zinciri Danışmanlığımızın amacı Tedarik Zinciri Yönetimini, şirketin stratejilerine en uygun şekilde, düşük maliyet maksimum karlılık esas alınarak sürdürülebilir bir yapıda planlanması, kurgulanması ve uygulanması için kılavuzluk etmektir. Şirket, müşteri profili, rekabet kuralları ve şirketin gerçekçi imkânları bir bütün olarak değerlendirip, doğru analizler ile doğru stratejilerin geliştirilmesi, en iyi başlangıç kararlarının alınmasında güvenilir iş ortağınız olmaktır.

Mondes Danışmanlık olarak yetkin kadromuzla stratejik tedarikçi yönetimi modellerimizle; Şartnameden sözleşmeye, tedarikçi seçiminden tedarikçi performans yönetimine kadar tüm satın alma ve tedarik zinciri süreçlerinde yanınızdayız.

Sizlere yenilikçi çözümlerle optimum kaynak planlanması ve uygulanmasında hizmet veriyoruz.

Şirketlerin günümüz dünyasındaki en önemli ihtiyacına cevap verebilecek adres olarak, uzmanlık ve  deneyimlerimiz ile hizmet veriyoruz. Öngörünün yetersiz kaldığı, belirsizliklerin arttığı dönemlerde, şirketleri tüm bu değişkenlere karşı “daha dayanıklı” hale getirmek için varız, Karşılıklı güven, yetkinlik, kabul gören metotlarla ve iş birliğine dayalı çalışma prensiplerimizle her türlü zorluğu birlikte aşmak için var gücümüzle yanınızdayız.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Üretim Proses Kurulması Danışmanlığı

Süreç Nedir?

Belli bir dizi girdi veya girdilerin belli işlemler sonucu çıktıya dönüşmesi olarak tanımlanabilen, ölçülebilen ve birbirine bağlı değerler yaratan faaliyetler dizisidir. Birbirine bağlıdır ve genel olarak işin kalitesi ile yakından ilgilidir. Tüm süreç planlı ve sistematik şekilde yürütüldüğünden kalite yönetim standardı ile birlikte düşünülmelidir.

 

Süreç Analizi Yaklaşımı

İşin kalitesinin geliştirilmesi ve sürdürülebilmesi açısından firmaların odağı olması gereken bir kavramdır. Süreç analizi yaklaşımının temel amacı müşteri gereksinimlerini ve beklentilerini hem ürün hem de hizmet olarak karşılamaktır. Üretim verimliliği ve ihtiyaçları karşılamak süreç analizi yaklaşımının temel amacını oluşturmaktadır. Doğru şekilde uygulandığında firmaların;

 

* Firma işleyişini daha pratik hale getirir.

* Maliyetleri düşürür ve daha fazla kar elde etme imkanı verir.

* Organizasyonun tepki verme hızını geliştirir.

* Üretim kapasitesini arttırır ve zararı minimuma indirir.

* Tüm sistemi ilişkilendirdiği için doğru müdahale imkanı sunar.

* Müşteri memnuniyeti ve kullanıcı deneyimi konusunda işletmelere rehberlik eder.

İşletmeler; sadece mevcut olan süreçleri devam ettirmek yerine, daha iyi sonuç verebilecek süreçleri araştırıp, geliştirerek; kaliteli ürünler/hizmetler ile müşteri memnuniyetini yükseltebilir, kârlarını arttırabilir ve büyüyebilirler.

Son yıllarda tüm bu faydalardan yararlanmak isteyen kurumların odağı haline gelen süreç analizi yaklaşımı başlı başına yönetilmesi gereken ve danışmanlığı hak eden bir başlık olmaktadır.

Mondes olarak bizler her proje için doğru ekip ile,

Farklı sektör uygulamalarımızda edindiğimiz tecrübeler sonucu proses danışmanlığı ile birlikte yalın ve çevik üretim çalışmaları ile üretim ve süreç analizi yaparak çalışıyoruz. Dijitalleşme, TPM, SMED, FMEA, POKA YOKE, KANBAN gibi spesifik olarak probleme yönelik uyguladığımız projelerin yanı sıra DEĞER AKIŞ HARİTALAMA, 5S, KOBETSU KAIZEN, SCRUM A3 PROBLEM SOLVING metotlarımızla sizlere destek veriyoruz.

Şirketiniz için kritik önem taşıyan, sistem ve proseslerdeki risklerin proaktif yaklaşımla verimli hale getirilmesinde hayatınızda olmaya devam ediyoruz.

 

 

 

Marka Danışmanlığı

Marka Nedir?

Bir ürün ya da hizmetin; Tüketici ile tatmin edici iletişim kurabilen, güven ilişkisi geliştirebilen, farklılık ve sürdürebilirlik vaat edebilen, prestij sağlama yeteneğine sahip ve öyküsü olan kimliğidir.

Hayali bir gerçeklik üzerinden oluşan ve gelişmesi gereken marka kavramı yönetilmesi gereken bir süreçtir.

Son yıllara kadar markaların büyümesi reklam kanallarıyla sağlanırken giderek sosyalleşen ekonomi dünyasında daha stratejik çalışmalar gerekli olmaya başlamıştır. Değişen bu süreç, karşımıza “Marka Danışmanlığı” kavramını çıkartmıştır.

Tüketicinin ürün ve hizmete bu kadar kolay ve hızlı ulaşabildiği bir düzlemde marka olmak yeterli olmamaktadır. Artık bir adım ötesine geçerek marka kimliğini kurumsallaştırmak, markayı konuşturmak gerekmektedir.

Pandemi sonrasında genel eğilim markaların ve firmaların insanlaşması yönündedir. Marka algısını insanlaşma üzerine kurgulamak Mondes Global’in yeni nesil marka danışmanlığı yöntemidir.

 

NEDEN MARKA DANIŞMANLIĞI ?

İnovatif düşüncenizi hayata geçirmenize rehberlik edip markanızın mimarisini oluşturuyoruz.

İşinizi, sektörünüzü, süreçlerinizi, sitemlerinizi ve paydaşlarınızı da analiz sürecinden geçirerek sizi ileriye taşıyacak stratejik planları yaparak uygun yöntemleri belirleyip, rakiplerin mevcut durumlarını rekabetçi bir avantaja çevirmenize yardımcı oluyoruz.

Bu şekilde;

Markanızın görünürlüğü artar. Tüketicinin zihninde yer edinir.

Sizler için rakip analizi yaparak ürün ve hizmet kalitenizi arttırmaya yönelik planları yaparken, eksik yönleri belirleyerek gereken iyileştirme çalışmaları için rehberlik ediyoruz.

“Marka kimliği”, “marka kişiliği”, “marka konumlandırması” ve “marka deneyim haritası”nın oluşturulması gibi ürün ve hizmeti anlatan, markanın ifadesel “marka kimlik kılavuzu”nu oluşturuyoruz.

 

Kısacası;

Mondes Danışmanlık olarak,

Markanızın hikayesini sizin için anlatıyoruz.

Duymayan kalması.

 

Stratejik Pazar ve İhracat Danışmanlığı

İHRACAT DANIŞMANLIĞI

Yıkıcı rekabetin arttığı ve iç pazarın daraldığı dönemler firmalarda ihracat yapma isteğini de beraberinde arttırmaktadır. İhracata olan iştahın kabarması aynı zamanda iç pazarın canlanmasını, markanın unutulmamasını sağlamaktadır.

Son yıllara kadar şirketlerin büyük bir kısmı bu süreci kendileri sürdürmekteydi. Artan ürün beklentisi, üretimi, iç pazarın doyumu, doğru pazar bulunamaması, uluslararası pazardaki ürün tedariki, talep, rekabet, hedef pazar tespiti gibi konuların ihtiyaç olması ihracatın tek başına firmalar tarafından yürütülmesini zorlaştırmıştır. Literatürün ve beklentilerin genişlemesi ihracatı yönetilmesi gereken özel bir süreç haline getirmiştir. Rakipler karşısında rekabetçi üstünlük sağlayabilmek için ihracat modellerinin sürdürülebilir olması önem kazanmıştır.

Küreselleşen dünyanın tetiklediği ihracat artık işinde uzman İhracat Danışmanlığı hizmetine ihtiyaç duymaktadır. Bu ihtiyaç aslında, işin matematiksel boyutu başta olmak üzere firmaların üzerindeki yükü de hafifletmiştir.

İhracat Danışmanlığı Hizmetleri;

Yurt dışı pazar konusunda pazarların tespiti için detaylı bir biçimde Pazar araştırması yapar,

Doğru ürünün, doğru hedef pazarda değerini bulmasına,

İhracat süreçlerinin planlı bir şekilde proaktif yaklaşımla yönetilmesi ve devam ettirilmesi,

İhracattaki güçlü duruşunuzun uzun yıllar sürmesinin sağlanması,

Uluslararası pazarlardaki ürün tedariki, talep, rekabet, rakama dayanan hedef pazar tespiti gibi konularda firmalara detaylı incelemeler yaparak raporlanması,

Potansiyel müşteri listeleri oluşturarak uygun müşteriyle iletişime geçilmesi,

Müşteri ilişkilerinin sistematik olarak yürütülmesi,

Ödeme tahsilatı, ürünlerin teslimatı, sevkiyat evraklarının hazırlanması, lojistik operasyonlar gibi konularda işletmelerin yönlendirilmesi,

Uluslararası fuarlarda işletmelerin etkin olmasına destek verilmesi,

 

 

Mondes Danışmanlık ;

 

Ülkemizin birbirinden farklı sektörlerinde üretim ve satış yapan yerli firmalarla, yurt dışında doğru pazarlarda bulunan alıcıları doğru ürünlerle buluşturarak, sürdürülebilir bir ihracat hizmeti vermektedir.

Uluslararası ticaret için önünüzdeki engelleri birlikte kaldırıyoruz.

 

Kurumsallaşma & Kurum Stratejisi

Kurumsallaşma & Kurum Stratejisi

İlk etapta çok bilindik gibi görünse ‘de hemen hemen tüm firmalar antetli kağıt yapma kurumsal renk belirleme vs gibi konularda çalışmalar yaptığında sanki kurumsallaşma çalışmalarını tamamladığını düşünür. Oysa kurumsallaşma bir kimlik ve nesiller boyu var olma savaşıdır. Ve tüm işletmeler bu savaştan galip çıkmak zorundadır.

MonDes Global işletmelerin gerçek manada kurumsallaşmasını sağlayarak işletmelerin nesiller boyu var olması için yapılması gereken tüm çalışmalara öncülük etmektedir.

Yönetim ve Aile İşletmelerinin Kurumsallaşma Danışmanlığı

Aile şirketleri başlangıçta sadece ailenin geçimini sağlamak amacıyla kurulan, şirket kurucuları arasında akrabalık bağı olan ve kendi içlerinde bu bağı ön plana çıkararak ortaklık oluşturulan işletmelerdir. Kobilerin içinde de ağırlıklı olarak aile şirketleri bulunmaktadır. Ülkemizde %90 oranında bulunan aile şirketlerinin sağlıklı büyümesi ve sürdürülebilir işler yapması ülke ekonomisi için son derece önemlidir.
Aile şirketleri sağladıkları katma değer fazlalığı, istihdam yaratmaları ve toplumsal ve siyasi açıdan da denge unsuru olmaları ülke ekonomileri için lokomotif görevindedir. Ülke ekonomisinde ciddi bir payı olan aile şirketlerinin yaşanan ekonomik krizlerden daha az etkilendikleri iddia edilse de gerekli kurumsallaşmayı uygulayamadıkları ve şirket sahipliğinin kuşaktan kuşağa geçişlerinde sorunlar yaşadıkları için faaliyet ömürleri uzun olmamaktadır.

NEDEN KURUMSAL YÖNETİM?

Aile şirketlerinde başarı çarklarını her geçen gün daha da hızlı döndürmek, karmaşık olan iş dünyasında fark yaratmak ve rekabete ayak uydurmak isteyen şirketler için elzem bir kavram hâline gelmiştir. Günümüzde, bir şirketin kurumsal yönetim ilkeleriyle uyumluluğu, yatırım ve finansman kaynaklarına ulaşmasında en önemli ölçütler arasında görülmektedir. Dolayısıyla, aile şirketlerinin kurumsal yönetim ilkeleri ışığında dönüşüm adımlarını atmaları, çağımızın gerekliliklerine ayak uydurmaları ve gelişen, büyüyen aile ve şirket taleplerini karşılayabilmek için hazırlıklı olmaları hem kendileri hem de ülkemiz ekonomisinin geleceği için oldukça önemlidir.
Bir öğrenme ve değişim süreci olan kurumsallaşma yönetimi, geçiş ve uyum faktörlerini de içinde barındırmaktadır.

KURUMSALLAŞMA SÜRECİNDE MONDES DANIŞMANLIK

Aile şirketlerinin kurumsallaşma ve büyüme stratejileri için yol haritalarını çizerek, sürdürülebilir bir performans sergilemelerine yardımcı oluyoruz. Yönetim kadrosunun ve idari sürecin yapılandırılmasıyla yeniliğe ve değişime açık olan şirketlerin en iyi derecede gelişim sergilemesine öncülük ediyoruz.
Bu süreci en iyi şekilde yürütebilmek adına danışmanlık hizmetimi kapsamındaki Aile Şirketleri Kurumsallaşma Adımlarımız ;

● Amaçlara uygun bir örgüt yapısı oluşturulması,
● İş ve görev tanımlarının yazılması,
● İç yönetmeliklerin oluşturulması,
● Yetki ve sorumlulukların dağıtılarak profesyonel bir yönetime geçilmesi,
● Aile anayasası oluşturulması,
● Aile yönetim ilişkilerinin belirlenmesi,
● Hissedar olan ve olmayan, yönetimde olan ve olmayan aile bireylerinin çıkarlarının dengelenmesi,
● Aile konseyi oluşturulması,
● Çatışma yönetimi sistematiği oluşturulması,
● Hissedar sözleşmesi hazırlanması gibi unsurlar.

Sermayeyi ve insan kaynaklarını cezbetmesi, etkin performans göstermesi, hedeflerine ulaşması hukuki zorunlulukları ve toplumsal beklentileri yerine getirmesi için gerekli yasa, düzenleme ve gönüllü özel sektör uygulamalarında firmanızın yanındayız.

 

Depo ve Stok Yönetimi Danışmanlığı

DEPO ve STOK YÖNETİMİ

Firmaların rekabet edebilmeleri için işletme sermayelerini çok iyi yönetmeleri gerekmektedir. Sermayenin iyi yönetilmesinin süreçlerinden biri de doğru stok yönetimidir. İş süreçlerinin en önemli başlıklarından biri olan stok yönetimi, depo yapısı ve stok takibi gibi ihtiyaçları organize eder. İşletme için satın alınan malzemelerin depolara girmesinden, müşteriye satılmasına kadar olan sürecin tamamıdır.  Depodaki stoklara odaklanmakla birlikte üretim öncesi tedarik ile tüketim arasındaki süreçlerin tamamının verimli bir şekilde yönetilmesi gerekmektedir. Stoklardaki ürün etkinliği sağlamak için stok türüne ve işletmenin yapısına uygun maliyet de göz önünde bulundurulmalıdır. Bu maliyeti minimum değere indirebilmek için uygun değerlendirme yöntemini kullanmalıdır.

Dijital dünyanın, eski alışkanlıkları ele geçirdiği bu rekabet ortamında, depo ve stok yönetimi danışmanlığı, sürecin vazgeçilmez ögesi olmuştur. İşletmeler, tedarik ve satış süreçlerindeki verimliği arttırabilmek için depo ve stok yönetimi danışmanlık hizmetlerini kullanmaktadır.

 

DEPO VE STOK YÖNETİMİ DANIŞMANLIĞI FAYDALARI

İşletmeler depolama ve stoklama süreçlerinde stratejik uygulamalara odaklanır.

Yenilikçi teknolojilerin kullanılmasıyla iş yükünü hafifletecek fırsatlar doğar.

Dağıtımı yapılan mal ve ürünlerin;

Envanter birimleri, güncel depo ve istif verileri ya da stok durumlarının yönetimini kolaylaştıracak çözümlere odaklanılır.

Tedarik zinciri ve satış süreçlerindeki iniş çıkışlara, şirketlerin mevcut stok yapılarının esnek şekilde yanıt vermesi hedeflenir.

 

İşletmelerin ürün akışlarını en verimli şekilde kontrol etmelerini sağlayacak yöntemlerin, uygun maliyetli olarak belirlenmesini esas alan Mondes Danışmanlık, Depo ve Stok Yönetimi kapsamında,

 

* Depo birimlerinin aktif kullanılmasına yönelik yaratıcı stratejilerin geliştirilmesi,

* Stok durumu ile alakalı yaşanabilecek krizlerin etkili yönetilmesi,

* Depo düzeni ve işleyişi konularında uygulama planı hazırlanması,

* E – ticaret ve satış operasyonları kapsamında piyasadaki hareketleri de öngörerek yeni yöntemlerle depo yapılarının kurgulanması,

* Yönetim ve operasyon süreçlerinde karşılaşabilecekleri sorunlara problem çözücü bir anlayışla aksiyon alınması,

* Depo maliyetleri ve depo verimliliği üzerine analizler yaparak sürecin yönetilmesi,

 

Firmanıza uygun depo planı ve uygulanması, stok kontrolü uygulamaları, stok yönetimi ve sektörel stok hareketlerinizi kurumsal işleyişe uygun olabilecek bir yapıya geçiriyoruz.

 

İleri Satış Yönetimi Danışmanlığı

Satış faaliyeti, işletmelerin gelir getiren tek sürecidir. Bu özelliğinden dolayı günümüz piyasa koşullarında hem satıcının etkili satış teknikleri bilgisine sahip olması hem de işletmenin satış yönetimi konusunda etkin olması gerekmektedir. Değişen piyasa ve satış koşullarında etkin ve profesyonel satış becerileri gelişmiş satış örgütleri, işletmelere rekabet avantajı sağlamaktadır.

Rekabet üstünlüğü sağlamanın en önemli yollarından biri ise müşteri ihtiyaç ve beklentilerinin en uygun koşullarda karşılanabilmesi için satış yönetiminde en iyi süreç ve uygulamalara sahip olabilmektir.

İLERİ SATIŞ YÖNETİMİ

İleri Satış Yönetimi; büyüme hedeflerini gerçekleştirmek için ileri satış tekniklerini kullanarak yeni müşteriler kazanmayı sağlamak amacıyla kullanılmaktadır. Etkili satış ve pazarlama tekniklerinin sırrı, müşterinin fikirlerine değer ve güven veren, müşteri değer akışını gözeten satış yönetimlerinde gizlidir.

Günümüzde müşteri değer önermesini ön planda tutan ve mükemmel hizmet anlayışını amaç edinmiş kişi ve firmalar varlıklarını sürdürebilmektedir.

Mondes Danışmanlık olarak; İleri Satış Yönetimi alanında verdiğimiz destek ile aşağıdaki başlıklarda sürekli gelişiminize katkıda bulunmaktayız.

 • Müşteri Odaklı Satış Yaklaşımı,
 • Kurum Kültürünün Müşteriye Yansıtılması,
 • İlişkisel Satış Anlayışı,
 • Satışta Fark Yaratmak ve İnovasyon,
 • Satış Sürecinde Duygusal Dinamikler,
 • İleri Satış Yöneticisinin Özellikleri,
 • Satış Sürecinin Etkin Yönetimi,
 • İhtiyaç Analizi ve Yönlendirme,
 • Satış Tehditleri,
 • İkna Yöntemleri,
 • İkna Sürecini Olumsuz Etkileyen İlişkisel Hatalar,
 • Çatışma Yönetiminde Profesyonelliğin Korunması,
 • Müşteri deneyimi kurgusu ve yönetimi,
 • Değer önermesi ,
 • Sonuç Odaklılık ve Satış Sonuçlandırma,

Unutmayınız ki !

“Satış bir evet/hayır oyunudur. Ya siz müşteriye EVET’i  satarsınız, ya da müşteri size “HAYIR’ı satar”

J.Gitomer

Hukuk Danışmanlığı / Aile Anayasası Hazırlanması

Günümüz piyasa koşullarında herkesin bilinçlenmesi ile birlikte işletmelerin hukuksal problemlerle karşılaşma yüzdesi de artış göstermektedir. Hukuksal problemlerdeki bilgi yetersizliği ve yetkin olunmamasından dolayı yanlış adımlar da atılabilmektedir. Atılan her yanlış adım bir sonraki hukuki problemin de önünü açmaktadır. Bu noktada yanlış adım atmamak için hukuki desteği, hukuk danışmanlarından almak büyük avantaj sağlamaktadır. Gelişime açık ilerleme yolundaki birçok işletme sadece problemlerde değil tüm yönetim süreçlerinde hukuki danışmanlık hizmetlerinden faydalanmaya başlamıştır.

Her hukuk ülkesinde olduğu gibi ülkemizde de işletmelerin açılması, varlığını sürdürmesi, faaliyetlerini yerine getirmesi belirli yasalarla düzenlenmiştir. Özel bir alan olan hukuk süreci uzman kişiler tarafından yönetilmelidir.

Hukuk alanında danışmanlık yapan uzmanlarımız, işletmelere hukuki konularda doğru adımlar atmaları ve atılacak adımların doğuracağı sonuçlar konusunda bilgi vermekle yükümlüdürler. Bunun yanında uzmanlarımızın bir diğer görevi de yetkin bir hukuk danışmanı olarak müvekkilinin gereksiz davalara girerek zaman kaybı ve maddi zarara uğramasının önüne geçmektir. Uzmanlarımız, çalışma alanlarına göre danışmanlık hizmeti vermektedir.

Genel kurul organizasyonları ya da vergi davaları gibi her şirket için son derece önemli olan konularda hizmetinizdeyiz. Vergi hukuku, sözleşmeler hukuku, sözleşme analizleri ve değerlendirmeleri konularında da yanınızdayız.

Mondes Danışmanlık Aile Anayasası Hazırlıyor.

Hem Türkiye’de hem de yurt dışındaki şirketlerin %90’dan fazlasını aile şirketleri oluşturmaktadır. Başka bir deyişle, dünya üzerinde var olan çoğu şirket bir aile şirketidir. Organik yapısından dolayı aile şirketlerinde amaçların kesişmesi noktasındaki çatışmalardan doğacak zarardan, aileyi ve işletmeyi korumak için aile anayasalarının hazırlanması artan bir hızla gündeme gelmektedir. Aile şirketlerindeki temel sorun, üyelerin arasında yazılı kuralların olmayışıdır. Aile şirketlerinin büyümesine paralel olarak kuralların açık olmasına, tarafların çıkarlarının korunmasına, adil bir şekilde hazırlanmasına duyulan ihtiyaçla aile anayasası, tüm dünyayla birlikte ülkemizde de kabul gören bir olgu olmuştur.

Her ailenin kendine özgü özellikleri, kültürleri ve buna paralel olarak işletmelerin farklılıkları da göz önünde bulundurularak hazırladığımız aile anayasası, aile bireyleri ve şirketleriyle ilişkilerini düzenleyen dokümandır ve aşağıdaki başlıkları içerir.

Aile fertlerinin birbirleriyle ilişkileri,

Aile üyelerinin profesyoneller yani profesyonel çalışanlarla ilişkileri,

Halef planlaması,

Halef seçimi,

Ailenin mülkiyet ve miras dağılımı ile devri,

Aile meclisinin çalışma şekli,

Eğitim stratejileri

Aile konseyi yapıları

Mondes Danışmanlık ailenizin bir ferdi olarak hizmetinizdedir.

Outsourcing ve Dış Kaynak Kullanımı

Günümüzde pek çok şirket maliyetleri aşağı çekmek ve daha profesyonel yaklaşımlar geliştirmek için outsourcing hizmeti almaktadır. MonDes Global, bünyesindeki pek çok yerli ve yabancı uzmanla şirketlere Satınalma , Finans ve İnsan kaynakları konularında outsourcing hizmeti vermektedir.