Yönetim ve Aile İşletmelerinin Kurumsallaşma Danışmanlığı

Aile şirketleri başlangıçta sadece ailenin geçimini sağlamak amacıyla kurulan, şirket kurucuları arasında akrabalık bağı olan ve kendi içlerinde bu bağı ön plana çıkararak ortaklık oluşturulan işletmelerdir. Kobilerin içinde de ağırlıklı olarak aile şirketleri bulunmaktadır. Ülkemizde %90 oranında bulunan aile şirketlerinin sağlıklı büyümesi ve sürdürülebilir işler yapması ülke ekonomisi için son derece önemlidir.
Aile şirketleri sağladıkları katma değer fazlalığı, istihdam yaratmaları ve toplumsal ve siyasi açıdan da denge unsuru olmaları ülke ekonomileri için lokomotif görevindedir. Ülke ekonomisinde ciddi bir payı olan aile şirketlerinin yaşanan ekonomik krizlerden daha az etkilendikleri iddia edilse de gerekli kurumsallaşmayı uygulayamadıkları ve şirket sahipliğinin kuşaktan kuşağa geçişlerinde sorunlar yaşadıkları için faaliyet ömürleri uzun olmamaktadır.

NEDEN KURUMSAL YÖNETİM?

Aile şirketlerinde başarı çarklarını her geçen gün daha da hızlı döndürmek, karmaşık olan iş dünyasında fark yaratmak ve rekabete ayak uydurmak isteyen şirketler için elzem bir kavram hâline gelmiştir. Günümüzde, bir şirketin kurumsal yönetim ilkeleriyle uyumluluğu, yatırım ve finansman kaynaklarına ulaşmasında en önemli ölçütler arasında görülmektedir. Dolayısıyla, aile şirketlerinin kurumsal yönetim ilkeleri ışığında dönüşüm adımlarını atmaları, çağımızın gerekliliklerine ayak uydurmaları ve gelişen, büyüyen aile ve şirket taleplerini karşılayabilmek için hazırlıklı olmaları hem kendileri hem de ülkemiz ekonomisinin geleceği için oldukça önemlidir.
Bir öğrenme ve değişim süreci olan kurumsallaşma yönetimi, geçiş ve uyum faktörlerini de içinde barındırmaktadır.

KURUMSALLAŞMA SÜRECİNDE MONDES DANIŞMANLIK

Aile şirketlerinin kurumsallaşma ve büyüme stratejileri için yol haritalarını çizerek, sürdürülebilir bir performans sergilemelerine yardımcı oluyoruz. Yönetim kadrosunun ve idari sürecin yapılandırılmasıyla yeniliğe ve değişime açık olan şirketlerin en iyi derecede gelişim sergilemesine öncülük ediyoruz.
Bu süreci en iyi şekilde yürütebilmek adına danışmanlık hizmetimi kapsamındaki Aile Şirketleri Kurumsallaşma Adımlarımız ;

● Amaçlara uygun bir örgüt yapısı oluşturulması,
● İş ve görev tanımlarının yazılması,
● İç yönetmeliklerin oluşturulması,
● Yetki ve sorumlulukların dağıtılarak profesyonel bir yönetime geçilmesi,
● Aile anayasası oluşturulması,
● Aile yönetim ilişkilerinin belirlenmesi,
● Hissedar olan ve olmayan, yönetimde olan ve olmayan aile bireylerinin çıkarlarının dengelenmesi,
● Aile konseyi oluşturulması,
● Çatışma yönetimi sistematiği oluşturulması,
● Hissedar sözleşmesi hazırlanması gibi unsurlar.

Sermayeyi ve insan kaynaklarını cezbetmesi, etkin performans göstermesi, hedeflerine ulaşması hukuki zorunlulukları ve toplumsal beklentileri yerine getirmesi için gerekli yasa, düzenleme ve gönüllü özel sektör uygulamalarında firmanızın yanındayız.