Stratejik Tedarik Zinciri ve Satınalma Danışmanlığı

Tedarik Zinciri Yönetimi

Tedarik Zinciri Yönetimi, ilk tedarikçiden son kullanıcıya kadar tüm ana iş süreçlerini bütünleştirici bir felsefedir. Tedarik zinciri yönetimi, iş yönetim alanındaki önemini her geçen gün arttırmaktadır.

Yaşadığımız yüzyılda tedarik zincirlerini en iyi şekilde kuranlar ve yönetenler pazara daha yakın, müşterinin isteklerini bilen ve hızlı şekilde cevap veren şirketler olacaklardır. İyi bir tedarik zinciri yönetimi sayesinde işletmeler trendlerin takibini daha iyi yapacaklar, müşteri isteklerine en uygun ürünü doğru zamanda, doğru yerde, doğru fiyattan sağlayarak rakiplerine karşı avantaj sağlayacaklardır.

Tedarik zinciri yönetiminin geçmişten bugüne durumu ve evrimi her geçen gün artan önemi yeni yaklaşımlar ve yöntemler ortaya çıkarmıştır. Bu rekabet ortamında stratejik tedarikçi yönetimi gereklilikten çıkıp zorunlu hale gelmiştir. Tedarik Zinciri Yönetimi kavramı işletmelerin tepe yönetimleri tarafından yürütülmesi gereken stratejik düzeyde bir faaliyettir.

STRATEJİK TEDARİKÇİ YÖNETİMİN ETKİLERİ

Maliyet akışının etkin şekilde kullanılması,

Firmaların rekabetçi üstünlüklerini sağlamaları ve sürdürmesi,

Düşük maliyetle yükselen kazanç sağlanması,

Operasyonel verimliliğin artmasıyla beraber maliyetlerin azaltılması,

Risklerin en aza indirilmesi/ karşı tedbirlerin hazırlanması,

Kurumsal büyümenin teşvik edilmesi,

Kalite ve teslim süresi performansının arttırılması,

Doğru ve sürdürülebilir tedarikçi seçiminin yapılması,

Sürdürülebilir karlı büyümenin sağlanması,

Stratejik tedarikçi yönetimi,

Ekosistem kurgusu ve yönetimi,

 

MONDES DANIŞMANLIK İŞİN MUTFAĞINDA

Tedarik Zinciri Danışmanlığımızın amacı Tedarik Zinciri Yönetimini, şirketin stratejilerine en uygun şekilde, düşük maliyet maksimum karlılık esas alınarak sürdürülebilir bir yapıda planlanması, kurgulanması ve uygulanması için kılavuzluk etmektir. Şirket, müşteri profili, rekabet kuralları ve şirketin gerçekçi imkânları bir bütün olarak değerlendirip, doğru analizler ile doğru stratejilerin geliştirilmesi, en iyi başlangıç kararlarının alınmasında güvenilir iş ortağınız olmaktır.

Mondes Danışmanlık olarak yetkin kadromuzla stratejik tedarikçi yönetimi modellerimizle; Şartnameden sözleşmeye, tedarikçi seçiminden tedarikçi performans yönetimine kadar tüm satın alma ve tedarik zinciri süreçlerinde yanınızdayız.

Sizlere yenilikçi çözümlerle optimum kaynak planlanması ve uygulanmasında hizmet veriyoruz.

Şirketlerin günümüz dünyasındaki en önemli ihtiyacına cevap verebilecek adres olarak, uzmanlık ve  deneyimlerimiz ile hizmet veriyoruz. Öngörünün yetersiz kaldığı, belirsizliklerin arttığı dönemlerde, şirketleri tüm bu değişkenlere karşı “daha dayanıklı” hale getirmek için varız, Karşılıklı güven, yetkinlik, kabul gören metotlarla ve iş birliğine dayalı çalışma prensiplerimizle her türlü zorluğu birlikte aşmak için var gücümüzle yanınızdayız.