Satış Yönetimi Eğitimleri

  • İleri Düzeyde Pazarlık Yöntemleri
  • Krizde Satışın Kalbi
  • B2B Pazarlama
  • İstatistik Veri Analizi ve Karar Alma
  • Satışçının satılamayanı satma becerisi
  • Karlı İhracat Yapma Metotları