Satınalma Danışmanlığı

Satınalma Departman Yapılandırılması

Ticarette unutulmaması gereken altın kural alırken kazanmaktır. İşletmelerin en önemli departmalarından bir satın almadır. O sebeple satın alma departmalarının alt yapılarının güçlü olması gerekmektedir. MonDes hem ulusal hem de uluslararası firmalara bu konu ile ilgili danışmanlık hizmeti vererek güçlü satınalma departmanlarının oluşturulmasında öncülük etmektedir.

Satın Alma 4.0/ Dijital Satınalma

Türkiye’de Satınalma 4.0 ile ilgili çalışma MonDes Global tarafından yapılmıştır. MonDes Global firmaların çağın en zaruri ihtiyacı olan Endüstri 4.0 uyguların da  Satınalma 4.0 ‘ın entegre edilmesini sağlayarak firmaların satınalma departmanlarının karlılıklarının çok daha üst seviyede elde edilmesini sağlamaktadır.

Karlılık Arttırılması

Tüm dünyada satış fiyatları piyasa tarafından belirlenir . Dolayısıyla firmaların karlılıklarını satış belirlemez . Karlılığı sağlayacak en önemli departman Satınalma Departmanıdır. İşletmelerin en büyük hatası bu noktada ortaya çıkmaktadır. Dolayısıyla firmalar uluslararası arena’da yer alması için karlılıklarını sağlamak zorundadır.

MonDes Global ‘in ana hedeflerinden biri bu olduğu için firmaların hedeflerine ulaşırken büyük projelerine imza atmıştır.

Bütçe Hazırlanması

Yönü belli olmayan gemiye hiçbir rüzgar fayda vermez. Bir firma düşünün ne harcayacağını bilmeden , ne kazanacağını bilmeden yoluna devam edebilir mi.

MonDes Global firmaların zorlu şartlar altında dimdik ayakta durmasını sağlamak için bütçe hazırlamalarında nelere dikkat edilmesi hangi şartlarda hedeflenen bütçelerin tutturulmasında firmalara öncülük etmektedir.