Planlama & Üretim & Start-Up

  • İstatistik Veri Analizi ve Karar Alma Metotları
  • Senaryo Planlama ile Yönetim
  • Girişimcilik – Yeni Girişim / Start-Up Yönetimi