Marka Danışmanlığı

Marka Nedir?

Bir ürün ya da hizmetin; Tüketici ile tatmin edici iletişim kurabilen, güven ilişkisi geliştirebilen, farklılık ve sürdürebilirlik vaat edebilen, prestij sağlama yeteneğine sahip ve öyküsü olan kimliğidir.

Hayali bir gerçeklik üzerinden oluşan ve gelişmesi gereken marka kavramı yönetilmesi gereken bir süreçtir.

Son yıllara kadar markaların büyümesi reklam kanallarıyla sağlanırken giderek sosyalleşen ekonomi dünyasında daha stratejik çalışmalar gerekli olmaya başlamıştır. Değişen bu süreç, karşımıza “Marka Danışmanlığı” kavramını çıkartmıştır.

Tüketicinin ürün ve hizmete bu kadar kolay ve hızlı ulaşabildiği bir düzlemde marka olmak yeterli olmamaktadır. Artık bir adım ötesine geçerek marka kimliğini kurumsallaştırmak, markayı konuşturmak gerekmektedir.

Pandemi sonrasında genel eğilim markaların ve firmaların insanlaşması yönündedir. Marka algısını insanlaşma üzerine kurgulamak Mondes Global’in yeni nesil marka danışmanlığı yöntemidir.

 

NEDEN MARKA DANIŞMANLIĞI ?

İnovatif düşüncenizi hayata geçirmenize rehberlik edip markanızın mimarisini oluşturuyoruz.

İşinizi, sektörünüzü, süreçlerinizi, sitemlerinizi ve paydaşlarınızı da analiz sürecinden geçirerek sizi ileriye taşıyacak stratejik planları yaparak uygun yöntemleri belirleyip, rakiplerin mevcut durumlarını rekabetçi bir avantaja çevirmenize yardımcı oluyoruz.

Bu şekilde;

Markanızın görünürlüğü artar. Tüketicinin zihninde yer edinir.

Sizler için rakip analizi yaparak ürün ve hizmet kalitenizi arttırmaya yönelik planları yaparken, eksik yönleri belirleyerek gereken iyileştirme çalışmaları için rehberlik ediyoruz.

“Marka kimliği”, “marka kişiliği”, “marka konumlandırması” ve “marka deneyim haritası”nın oluşturulması gibi ürün ve hizmeti anlatan, markanın ifadesel “marka kimlik kılavuzu”nu oluşturuyoruz.

 

Kısacası;

Mondes Danışmanlık olarak,

Markanızın hikayesini sizin için anlatıyoruz.

Duymayan kalması.