Risk ve Kriz Yönetim Danışmanlığı

Kriz ve risk yönetimi aynı olduğu düşünülen fakat temelde birbirinden tamamen farklı süreçlerdir. Kriz yönetimindeki başarı, risk yönetiminin güçlü olmasına bağlıdır. Risklerin doğru yönetilemediği, değerlendirilemediği, önlem alınmadığı durumlarda devreye Kriz Yönetimi girer.

Risk Yönetimi

Risk, bir işletmenin hedeflerini gerçekleştirmesini engelleyen herhangi bir olay veya durumdur. Her ne kadar risk yaygın olarak finansal bir durum olarak algılansa da aslında tüm süreçleri etkileyen faktörler zinciridir. Rekabet ortamının kızışması, teknolojik yenilikleri takip etmede yetersiz kalınması, doğal afetler, döviz kurlarındaki aşırı yükseliş veya düşüş, çalışan aidiyetinin azalması gibi kurumun performansını etkileyebilecek pek çok konu risk yönetimi kapsamında değerlendirilir .İç ve dış ortamdan kaynaklanan tehditlerin fark edilmesinin ve ne sıklıkla tekrar edeceğinin tahmininin zor olduğu ve/veya sonuçların belirsiz olduğu şartlarda risklerin yönetimi iş sürekliliği açısından da zorlayıcı hale gelmektedir.

Ülkemizde birçok şirket riskleri kendi kontrolünde tutmaya çalışsa da sürekli yönetmekte zorluk yaşamaktadır. Karlılık, döviz, piyasalar, insan kaynağı sağlama, yabancı kaynak bulma, verimliliğin artırılması, fiyatlar gibi konularda yol gösterici hizmet sunan Risk ve Kriz Yönetimi Danışmanlığı bir zorunluluk olmuştur.

Risk Yönetimi Danışmanlığı

Risk yönetimi danışmanlığı, risk yöntemini iyi şekilde yapmak için verilen bir hizmettir. Herhangi bir risk durumu söz konusu olduğunda işletmelerin nasıl bir yol izlemesini gerektiği, bu konuda uzman kişiler tarafından belirlenir. Bazı durumlarda yönetim kurulu, etkisiz kalabilir. Bu zamanlarda profesyonel bir destek gerekir. Bu destek sayesinde risk yönetimi olumlu bir şekilde sonuçlanır. Risk ve Kriz yönetiminde amaçlanan şirketin olağan faaliyetlerini olumsuz etkileyen unsurların doğru bir şekilde tespit edilip kaynağında çözülmesini, bunun akabinde meydana gelen bu sorunların tekrarlanmaması için gerekli önlemlerin alınmasıdır. Risk yönetim sürecinde özetle, her bir riskin etki ve şiddeti değerlendirilir, bu değerlendirmeye bağlı olarak tüm riskler önceliklendirilerek her risk için alınacak aksiyonlar belirlenir, riskler ve aksiyonlar takip edilir ve acil durumlarda anlık veya periyodik olarak gözden geçirilir. Riskleri yönetebilmek şirket yönetiminin sürdürülebilirliği ve başarıyı yakalamak için sistematik olarak ele alması gereken bir konudur. Reaktif değil proaktif bir yönetim sisteminin kurgulanmasına yardımcı olur.

Kriz Yönetimi

Risk yönetimi uygulamayan işletmeler, risk yönetiminde göz ardı edilen durumlar, bertaraf edilmeyen riskler özetle yönetilmeyen veya doğru ellerce bertaraf edilmemiş olumsuz durumlar er ya da geç kriz yönetimiyle baş başa kalacaktır. Elbette ki her kriz kendi içinde benzersizdir fakat yarattıkları zorluklar öngörülebilir ve doğru bir yönetimle toparlanabilir bu da ancak etkili bir planlama ve yönetimle gerçekleşebilir. Güçlü, dayanıklı ve dirençli bir kriz yönetimi ile işletmelerin mevcudiyetini devam ettirme yeteneği artmaktadır.

Risklerin nereden gelebileceği konusunda hazırlıklı olan, piyasayı, teknolojik gelişmeleri, politik ve ekonomik gelişmeleri takip eden bilgi ve tecrübeli kadrolarıyla Mondes Danışmanlık ;

İşletmenize ait risklerin bertaraf edilmesi, en az seviyeye indirilmesi ve olumsuz durumların iyi bir fırsata dönüşmesi için hizmetinizdedir.

 

Unutmayalım ki !

Şans hazırlıklı olanın yanındadır.  Doğru riskleri doğru zamanda alabilmek için ise yenilikçi bakış açıları ve verilerle yönetim gereklidir.