İleri Satış Yönetimi Danışmanlığı

Satış faaliyeti, işletmelerin gelir getiren tek sürecidir. Bu özelliğinden dolayı günümüz piyasa koşullarında hem satıcının etkili satış teknikleri bilgisine sahip olması hem de işletmenin satış yönetimi konusunda etkin olması gerekmektedir. Değişen piyasa ve satış koşullarında etkin ve profesyonel satış becerileri gelişmiş satış örgütleri, işletmelere rekabet avantajı sağlamaktadır.

Rekabet üstünlüğü sağlamanın en önemli yollarından biri ise müşteri ihtiyaç ve beklentilerinin en uygun koşullarda karşılanabilmesi için satış yönetiminde en iyi süreç ve uygulamalara sahip olabilmektir.

İLERİ SATIŞ YÖNETİMİ

İleri Satış Yönetimi; büyüme hedeflerini gerçekleştirmek için ileri satış tekniklerini kullanarak yeni müşteriler kazanmayı sağlamak amacıyla kullanılmaktadır. Etkili satış ve pazarlama tekniklerinin sırrı, müşterinin fikirlerine değer ve güven veren, müşteri değer akışını gözeten satış yönetimlerinde gizlidir.

Günümüzde müşteri değer önermesini ön planda tutan ve mükemmel hizmet anlayışını amaç edinmiş kişi ve firmalar varlıklarını sürdürebilmektedir.

Mondes Danışmanlık olarak; İleri Satış Yönetimi alanında verdiğimiz destek ile aşağıdaki başlıklarda sürekli gelişiminize katkıda bulunmaktayız.

 • Müşteri Odaklı Satış Yaklaşımı,
 • Kurum Kültürünün Müşteriye Yansıtılması,
 • İlişkisel Satış Anlayışı,
 • Satışta Fark Yaratmak ve İnovasyon,
 • Satış Sürecinde Duygusal Dinamikler,
 • İleri Satış Yöneticisinin Özellikleri,
 • Satış Sürecinin Etkin Yönetimi,
 • İhtiyaç Analizi ve Yönlendirme,
 • Satış Tehditleri,
 • İkna Yöntemleri,
 • İkna Sürecini Olumsuz Etkileyen İlişkisel Hatalar,
 • Çatışma Yönetiminde Profesyonelliğin Korunması,
 • Müşteri deneyimi kurgusu ve yönetimi,
 • Değer önermesi ,
 • Sonuç Odaklılık ve Satış Sonuçlandırma,

Unutmayınız ki !

“Satış bir evet/hayır oyunudur. Ya siz müşteriye EVET’i  satarsınız, ya da müşteri size “HAYIR’ı satar”

J.Gitomer