Hukuk Danışmanlığı / Aile Anayasası Hazırlanması

Günümüz piyasa koşullarında herkesin bilinçlenmesi ile birlikte işletmelerin hukuksal problemlerle karşılaşma yüzdesi de artış göstermektedir. Hukuksal problemlerdeki bilgi yetersizliği ve yetkin olunmamasından dolayı yanlış adımlar da atılabilmektedir. Atılan her yanlış adım bir sonraki hukuki problemin de önünü açmaktadır. Bu noktada yanlış adım atmamak için hukuki desteği, hukuk danışmanlarından almak büyük avantaj sağlamaktadır. Gelişime açık ilerleme yolundaki birçok işletme sadece problemlerde değil tüm yönetim süreçlerinde hukuki danışmanlık hizmetlerinden faydalanmaya başlamıştır.

Her hukuk ülkesinde olduğu gibi ülkemizde de işletmelerin açılması, varlığını sürdürmesi, faaliyetlerini yerine getirmesi belirli yasalarla düzenlenmiştir. Özel bir alan olan hukuk süreci uzman kişiler tarafından yönetilmelidir.

Hukuk alanında danışmanlık yapan uzmanlarımız, işletmelere hukuki konularda doğru adımlar atmaları ve atılacak adımların doğuracağı sonuçlar konusunda bilgi vermekle yükümlüdürler. Bunun yanında uzmanlarımızın bir diğer görevi de yetkin bir hukuk danışmanı olarak müvekkilinin gereksiz davalara girerek zaman kaybı ve maddi zarara uğramasının önüne geçmektir. Uzmanlarımız, çalışma alanlarına göre danışmanlık hizmeti vermektedir.

Genel kurul organizasyonları ya da vergi davaları gibi her şirket için son derece önemli olan konularda hizmetinizdeyiz. Vergi hukuku, sözleşmeler hukuku, sözleşme analizleri ve değerlendirmeleri konularında da yanınızdayız.

Mondes Danışmanlık Aile Anayasası Hazırlıyor.

Hem Türkiye’de hem de yurt dışındaki şirketlerin %90’dan fazlasını aile şirketleri oluşturmaktadır. Başka bir deyişle, dünya üzerinde var olan çoğu şirket bir aile şirketidir. Organik yapısından dolayı aile şirketlerinde amaçların kesişmesi noktasındaki çatışmalardan doğacak zarardan, aileyi ve işletmeyi korumak için aile anayasalarının hazırlanması artan bir hızla gündeme gelmektedir. Aile şirketlerindeki temel sorun, üyelerin arasında yazılı kuralların olmayışıdır. Aile şirketlerinin büyümesine paralel olarak kuralların açık olmasına, tarafların çıkarlarının korunmasına, adil bir şekilde hazırlanmasına duyulan ihtiyaçla aile anayasası, tüm dünyayla birlikte ülkemizde de kabul gören bir olgu olmuştur.

Her ailenin kendine özgü özellikleri, kültürleri ve buna paralel olarak işletmelerin farklılıkları da göz önünde bulundurularak hazırladığımız aile anayasası, aile bireyleri ve şirketleriyle ilişkilerini düzenleyen dokümandır ve aşağıdaki başlıkları içerir.

Aile fertlerinin birbirleriyle ilişkileri,

Aile üyelerinin profesyoneller yani profesyonel çalışanlarla ilişkileri,

Halef planlaması,

Halef seçimi,

Ailenin mülkiyet ve miras dağılımı ile devri,

Aile meclisinin çalışma şekli,

Eğitim stratejileri

Aile konseyi yapıları

Mondes Danışmanlık ailenizin bir ferdi olarak hizmetinizdedir.