Depo ve Stok Yönetimi Danışmanlığı

DEPO ve STOK YÖNETİMİ

Firmaların rekabet edebilmeleri için işletme sermayelerini çok iyi yönetmeleri gerekmektedir. Sermayenin iyi yönetilmesinin süreçlerinden biri de doğru stok yönetimidir. İş süreçlerinin en önemli başlıklarından biri olan stok yönetimi, depo yapısı ve stok takibi gibi ihtiyaçları organize eder. İşletme için satın alınan malzemelerin depolara girmesinden, müşteriye satılmasına kadar olan sürecin tamamıdır.  Depodaki stoklara odaklanmakla birlikte üretim öncesi tedarik ile tüketim arasındaki süreçlerin tamamının verimli bir şekilde yönetilmesi gerekmektedir. Stoklardaki ürün etkinliği sağlamak için stok türüne ve işletmenin yapısına uygun maliyet de göz önünde bulundurulmalıdır. Bu maliyeti minimum değere indirebilmek için uygun değerlendirme yöntemini kullanmalıdır.

Dijital dünyanın, eski alışkanlıkları ele geçirdiği bu rekabet ortamında, depo ve stok yönetimi danışmanlığı, sürecin vazgeçilmez ögesi olmuştur. İşletmeler, tedarik ve satış süreçlerindeki verimliği arttırabilmek için depo ve stok yönetimi danışmanlık hizmetlerini kullanmaktadır.

 

DEPO VE STOK YÖNETİMİ DANIŞMANLIĞI FAYDALARI

İşletmeler depolama ve stoklama süreçlerinde stratejik uygulamalara odaklanır.

Yenilikçi teknolojilerin kullanılmasıyla iş yükünü hafifletecek fırsatlar doğar.

Dağıtımı yapılan mal ve ürünlerin;

Envanter birimleri, güncel depo ve istif verileri ya da stok durumlarının yönetimini kolaylaştıracak çözümlere odaklanılır.

Tedarik zinciri ve satış süreçlerindeki iniş çıkışlara, şirketlerin mevcut stok yapılarının esnek şekilde yanıt vermesi hedeflenir.

 

İşletmelerin ürün akışlarını en verimli şekilde kontrol etmelerini sağlayacak yöntemlerin, uygun maliyetli olarak belirlenmesini esas alan Mondes Danışmanlık, Depo ve Stok Yönetimi kapsamında,

 

* Depo birimlerinin aktif kullanılmasına yönelik yaratıcı stratejilerin geliştirilmesi,

* Stok durumu ile alakalı yaşanabilecek krizlerin etkili yönetilmesi,

* Depo düzeni ve işleyişi konularında uygulama planı hazırlanması,

* E – ticaret ve satış operasyonları kapsamında piyasadaki hareketleri de öngörerek yeni yöntemlerle depo yapılarının kurgulanması,

* Yönetim ve operasyon süreçlerinde karşılaşabilecekleri sorunlara problem çözücü bir anlayışla aksiyon alınması,

* Depo maliyetleri ve depo verimliliği üzerine analizler yaparak sürecin yönetilmesi,

 

Firmanıza uygun depo planı ve uygulanması, stok kontrolü uygulamaları, stok yönetimi ve sektörel stok hareketlerinizi kurumsal işleyişe uygun olabilecek bir yapıya geçiriyoruz.