LOJİSTİK VE LOJİSTİK YÖNETİMİ

Lojistik Yönetimi
Temel Lojistik Etkinlikler ve Lojistik Mâliyetler
Toplam mâliyet kavramı
Lojistik Süreçlerde Dış Kaynak Kullanımı
Lojistik yönetiminin tanımı Tedârik zinciri yönetiminde lojistik yönetiminin etkinliği
Lojistik yönetiminde kritik başarı etmenleri ve performans göstergeleri
Lojistik Süreçler

DEPO YÖNETİMİ METODLARI

Depo ve Depolama Kavramları
Deponun ve Depolama Fonksiyonun Önemi
Depoların sınıflandırılması
Depolamanın İşlevleri
Deponun Niteliklerine Ayrımı
Depo Yeri Seçimi, Depo Tasarımı ve Depo Yönetimi

Eğitim Yeri : Online Zoom Portalı
Eğitim Tarihi : 04.07.2020
İletişim : 0 533 541 09 14
info@mondesglobal.co