Yönetim 4.0 kavramı nedir? Neyi kapsamaktadır?
Yönetmek nedir? Liderlik nedir?
Kriz anlarında etkin ekip yönetimi
Stratejik karar verme metotları
Şirketlerde Stratejik Karlılık Artmasında Yönetici Rolü
2021’ de bizi bekleyen risk paradoksları
Risk Kategorileri
Dünya’da Risk Algısı ve Yönetimi
Makro’dan Mikro’ya Risk Yönetimi
BCP & Tedarikçi Risk Yönetimi
Konvansiyonel ve Modern Risk Yaklaşımları
Dijitalleşmenin Risk Yönetimine Etkileri
Risk Yönetimi Yazılım ve Uygulamaları
Risk Yönetimiyle Maliyet Düşürme – Best Practice

Eğitmen: Dr.Sevgi Yılmaz
Dr. Hakan Beker
Tarih:15/08/2020
Saat: 10:00-15:30
Yer: Online Zoom Portalı