Yeni Kuşak Yönetim Eğitimi Sertifika Programı

  Etkinlik Başvuru Formu

  Adınız ve Soyadınız

  Çalıştığınız Firma *

  Göreviniz *

  Katıldığınız Şehir

  E-mail *

  Cep Telefonu *

  Program Başlama Tarihi: 10 Ekim 2022

  Program hakkında ayrıntılı bilgi almak için:

  Sevgi YILMAZ: 0-533-541 09 14

  İ.T.Ü. Akademik Koordinatörü:

  Doç.Dr. Murat BASKAK (İ.T.Ü. Endüstri Müh. Bölümü Öğretim Üyesi)

  Programın Amacı:

  Türkiye kurumsal gelişim tarihi incelendiğinde, işletmelerin %80’inde 1. kuşağın işi kurduğu, 2. kuşağın belli çalışmaları yaptığı, ancak 3. kuşakta yönetimsel anlamda çok ciddî sorunların yaşandığı görülmüş, bu nedenle çoğu işletmenin ya el değiştirdiği ya da iflas ettiği saptanmıştır.

  Peki bunun en temel nedeni nedir ? Yâni Avrupa’da, Amerika’da veya Uzakdoğu’da 100, 200, 300 hattâ 500 ilâ 1.000 yıllık firmalar olmasına rağmen, neden Türk firmalarında aynı başarıyı göremiyoruz ?

  Bu durumu özel olarak incelediğimizde esas sorunun ‘Yönetim Anlayışı’ olduğu gözlenmiştir. Bunun dışında, dünya ile bütünleşememe, kuşak çatışmaları, profesyonel yöneticilerin potansiyelliklerinin tam verimli kullanılamaması, finansal kaynakların düzgün kullanılamaması vb. gibi konuları sıralayabiliriz.

  ‘Yeni Kuşak Yönetim’ programı oluşturulurken, tüm bu konulara temas edilmeye ve çözüm bulunmaya yönelmek amaçlanmıştır. Alanında tek sayılabilecek bir eğitim içeriği oluşturulmuş, küçük veya büyük tüm işletmelerin, uzun yıllar boyunca “sürdürülebilir küresel pazarlarda başarı sağlayacak” firmalar segmentine girmesi veya bu segmentte kalıcı başarı sağlaması amacı ile oluşturulan bu eğitimde uygulamalı vaka çalışmaları yapılarak, reel sektörde sorun yaşayan yöneticilerin sorunlarının çözümlenmesine katkı sağlanması plânlanmıştır.

  Kimler Katılabilir:

  Bu eğitim programına, işletme kurmak isteyen girişimci adaylarına veya varolan işletmesini güncel ve uluslararası gelişmeler ışığında ve çeşitli bilimsel araştırma alanlarının kılavuzluğunda korumak ve geliştirmek isteyen küçük ve orta ölçekli işletme sahiplerine ve yöneticilerine yöneliktir. Programa en çok 30 kişi kabul edilecektir.

  Programın Genel Yapısı:

  Yeni Kuşak Yönetim Sertifika Programı, sınav dahil 9 haftalık bir dönemi içermekte, toplam 102 saatlik dersten ve 1 sınav gününden oluşmaktadır. Programa katılmak için, İstanbul Teknik Üniversitesi mezunu veya öğrencisi olmak gerekmez.

  Konu-1: MÂLİYET DÜŞÜRME STRATEJİLERİ

  1. Strateji, Stratejik Yönetim ve Mâliyet ilişkisi
  2. Klasik (Geleneksel) ve Stratejik (Çağdaş) Satınalmada Mâliyet Düşürme Farklılıkları
  3. Satınalma Stratejileri
  4. Emtia Yönetimi, Eskalasyonlar, Varyasyonlar
  5. Mâliyet Düşürmede Temel Teknikler
  6. Yeni Dönem Satınalmada Mâliyet Düşürme Nasıl Olmalıdır ?
  7. Dijital Satınalma: Satınalma 4.0 Nedir ?
  8. Mâliyet Düşürmede Satınalma 4.0 Uygulamaları Nasıl Yapılmalıdır ?
  9. Satınalmayı Şekillendiren Temel Yapı Taşları
  10. Kriz Döneminde Satınalma Bölümlerinde Mâliyet Düşürme Yöntemleri
  11. Dalgalı Kurda Satınalma Kârlılığının Korunması
  12. Satınalma Kârlılık Analizleri
  13. Tedârikçi Fiyatı Nasıl Belirlenir ?
  14. Satınalmada Varyasyon Nasıl Çalışılır ?
  15. Risk Yönetimi Nasıl Olmalıdır ?

  Konu-2: BÜTÇE ve RAPOR YÖNETİMİ

  1. Bütçe Kavramı ve Bütçe Tipleri
  2. Bütçe Dönemi Fiyat Tahminleri
  3. Tedârikçi Sipâriş Dağılımı
  4. Bütçe Dönemi ABC Analizleri
  5. Bütçe Dönemi Satınalma Stratejileri
  6. Bütçe Gerçekleşme Analizi Nasıl Yapılır ve Analiz Raporları Nasıl Olmalıdır ?
  7. Satınalma Rapor Sistematiği
  8. Satınalma Rapor Hazırlama Tekniği
  9. Rapor Sunum Teknikleri
  10. Dijital Satınalmada Yeni Dönem Raporlama Yöntemleri
  11. Raporlamada İzlenebilirlik

  Konu-3: YÖNETİCİNİN KRİZ REHBERİ

  1. Kriz Nedir ?
  2. Hangi Noktada Risk Alınmalıdır ?
  3. Öngörülmeyen ve Öngörülebilen Riskler
  4. Öngörülmeyen Riskler Karşısında Yapılması Gerekenler
  5. Kriz Yönetimin Aşamaları
  6. Neler Kriz Kapsamına Girer ?
  7. Krizin Kategorileri
  8. Kategori Yönetimi
  9. Krizi Önleme/Çözme Yöntemleri
  10. Kriz = Fırsat mı ?
  11. Krizi Fırsata Çevirme Yöntemleri

  Konu-4: KRİZDE SATIŞIN KALBİ

  1. Satış ve Pazarlamada Genel Kavramlar (Pazarlama ve Satış, İş Geliştirme, B2B vs B2C, Küçük işletme ve Kurumsal Yapılar, Metrikler, Satış Ekibi Kurulumu ve Yönetimi, Satış Merkezi Yapılanması (B2B), B2B Servis Baskın Yapılanma, Müşteri Neden Terkeder ?)
  2. Satış ve Finansallar (Finansal Tabloların Satış Ekibi Açısından Anlamı, Prim ve Kotalar, Finansalları Nasıl Etkiler?, Bütçe Kurgusu ve Tahminler, Nakitin Önemi, Fiyatlama)
  3. Firmanın Kendini Tanıması (SWOT, Satış Check Up, Finansal Check Up, Üretim Check Up)
  4. Krize Hazır Olmak (Nelere Kriz Diyoruz?, Blur: Yeni Dünyanın Tanımı, Örnek Vakalar, Yönetimde VUCA Yaklaşımı, İnsan Kaynağı Yönetimi (XYZ Kuşakları), Çevik Şirket Yapılanması: Yüksek Güvenilirlikli Organizasyon, Acil Durum ve Yedekleme, Kriz İletişim Plânı, Savaş Oyunu)
  5. Krizde Satış Pazarlama (Pazar Araştırmaları, Trend Takibi, Müşteri Yol Haritası (Customer Journey Map), Mavi Okyanus Stratejisi, Kıyaslama (Benchmarking), Değer Önerme Çalışması, İş Modeli Çalışması, İş Fikirleri Testi: Sprint, Pazarlama Plânı, Yönetim Konsepti Olarak Scrum Yönteminin Kullanımı, Dijitalleşme, Marka ve Yönetimi, Dijital Satış ve Pazarlama (B2B ve B2C), İç İletişim: Firma İçi Pazarlama Çalışmaları, Krizde Müşteri İletişimi)
  6. Covid 19’dan Alınan Dersler: Vaka Tartışmaları

  Konu-5: FİNANSÇI OLMAYANLAR İÇİN FİNANS YÖNETİMİ

  1. Varolan Finansal Durumun Saptanması
  2. Finansal Performans ve Kâr / Zarar
  3. Nakit Akışı
  4. Personel Mâliyetleri
  5. Kıdem ve İhbar Tazminatı
  6. Demirbaşlar ve Amortisman
  7. Özel Mâliyetler – Muayenehane Tadilat Masraflarının Vergisel Tarafı
  8. Katma Değer Vergisi (KDV)
  9. Stok Takibi ve Değer Saptama
  10. Gelir Vergisi ve Kurumlar Vergisinde Önemli Noktalar
  11. Mâliyet Analizleri
  12. Sabit ve Değişken Mâliyetler
  13. Başabaş Noktası Analizi
  14. Şirket Türleri: Şahıs Şirketi, Limited Şirket ve Anonim Şirket
  15. Şirket Türlerinin Birbirlerine Göre Avantaj ve Dezavantajları
  16. Hisse Devri ve Vergisel Boyutu
  17. Paranın Zaman Değeri
  18. Kredi Taksitlerinin Hesaplanması

  Konu-6: STRATEJİK İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ

  1. Stratejik Ortak
  2. Kuruluşun Hedeflerini ve İş Stratejisini Anlamak
  3. Kurum Kültürünü Anlamak ve Uyum Sağlamak
  4. İş Hedeflerine Uygun Katma Değeri Yüksek Çözümler Tasarlamak ve Uygulamak
  5. Organizasyonel Gelişimi Yönetme
  6. Stratejik İşgücü Plânlaması
  7. Yetenekleri Çekmek, Geliştirmek ve Elde Tutmak
  8. Kariyer Plânlaması ve Bağlılık Uygulamaları
  9. Performansı Yönetmek
  10. Eğitim ve Gelişim
  11. Yetkinlik Yönetimi
  12. Ücreti Yönetmek
  13. İdarî Uzman
  14. İnsan Kaynaklarında Kritik Veriye Ulaşmak ve Veri Yönetimi (HRIS Raporları)
  15. İnsan Kaynaklarında Süreç Denetimi

  Konu-7: İNSAN YÖNETME SANATI

  1. Yönetmek Nedir ? Liderlik Nedir ?
  2. Ekip Ruhu Oluşturma
  3. Kriz Anlarında Etkin Ekip Yönetimi
  4. Stratejik Karar Verme Yöntemleri
  5. Stratejik Plânlama
  6. Şirketlerde Stratejik Gelişimde Yöneticinin Rolü

  Konu-8: İŞLETMEDE KOÇLUK ve LİDERLİĞİN ÖNEMİ

  1. Lider Kimdir? Yönetici Kimdir?
  2. Mikro Yönetici, Makro Yönetici
  3. Liderliğin Bileşenleri
  4. Koç Kimdir ? Koçluk Becerileri Nelerdir ?
  5. Koçluk Neden Önemlidir ?
  6. İnsan Odaklı Liderlik
  7. Koçluk Yaklaşımıyla Yönetim
  8. Aktif Dinleme
  9. Kaliteli İletişim
  10. Duygusal Zekânın Önemi
  11. Çatışma Yönetimi
  12. Motivasyonu Arttırma
  13. VUCA (Volatile/Değişken – Uncertain/Belirsiz – Complex/Karmaşık – Ambigious/Bulanık) Dünyasında Yaşam Becerileri

  Konu-9: LOJİSTİK YÖNETİMİ

  1. Temel Lojistik Etkinlikler ve Lojistik Mâliyetler
  2. Toplam Mâliyet Kavramı
  3. Lojistik Süreçlerde Dış Kaynak Kullanımı
  4. Lojistik Yönetiminin Tanımı
  5. Tedârik Zinciri Yönetiminde Lojistik Yönetiminin Etkinliği
  6. Lojistik Yönetiminde Kritik Başarı Etmenleri ve Performans Göstergeleri
  7. Lojistik Süreçler

  Konu-10: ÜRETİM PLÂNLAMA, STOK ve DEPO YÖNETİMİ

  1. Üretim Kavramı
  2. Üretim Sistemi
  3. Üretim Sistemlerinin Sınıflandırılması
  4. Hiyerarşik Üretim Plânlama ve Kontrol Adımları
  5. Talep Plânlama
  6. Talep Tahmini ve Üretim Plânlamadaki Önemi
  7. Talep Tahmininin Aşamaları
  8. Talep Plânlama İle İlgili İşletme Bölümleri (Talep ve Arz Plânlama)
  9. Talep Tahmini Yöntemleri
  10. Toplu Üretim Plânlama (Uzun Vâdeli Plânlama) [Sezgisel ve Analitik Yaklaşımlar]
  11. Ana Üretim Çizelgesinin Oluşturulması (Orta Vâdeli Plânlama)
  12. Stok Mâliyetleri
  13. Ekonomik Sipâriş ve Ekonomik Üretim Miktarlarının Belirlenmesi
  14. Güvence Stoğu ve Sipâriş Verme Düzeyinin Belirlenmesi
  15. Malzeme Gereksinim Plânlaması (MRP)
  16. Tedârik Zinciri-Lojistik-Depo İlişkisi
  17.  Depo-Stok İlişkisi, Temel Kavramlar ve İşletme Fonksiyonuna Göre Depo Tipleri
  18.  Depolama Süreçleri
  19. Depolama Ekipmanları ve Kaplar

  Konu-11: KÂRLI İHRACAT YÖNTEMLERİ

  1. Hedef Pazar Belirleme ve Konumlandırma
  2. Yurt Dışı Pazar Analizleri
  3. Yurt Dışı Stratejik Marka Yönetimi
  4. Stratejik Pazarlama
  5. Rekabet ve Çevresel Analiz
  6. Hedef Pazar ve Konumlandırma
  7. Büyüme Stratejileri
  8. Stratejik Marka Yönetimi
  9. Kurumsal İmaj Yönetimi
  10. Reklâm ve Marka İletişimi
  11. Sorunlar ve Çözümleri
  12. Satış Yönetimi
  13. Perakende Yönetimi
  14. E-Pazarlama
  15. Satış İçin Sosyal Medya Pazarlaması
  16. Yeni Pazarlara Giriş Stratejileri

  Konu-12: ULUSLARARASI TİCARET ve GÜMRÜK SÜREÇLERİ

  1. Dış Ticarete Genel Bakış
  2. İthalat
  3. İhracat
  4. Teslim Şekilleri (INCOTERMS 2010)
  5. Ödeme Yöntemleri
  6. Dış Ticarette Kullanılan Belgeler
  7. Dış Ticaret ve Lojistik
  8. Dış Ticarette Temel Lojistik İş Süreci Olarak Gümrükleme
  9. Gümrük Rejimleri (Gümrük Antrepo Rejimi, Dahilde İşleme Rejimi, Gümrük Kontrolü Altında İşleme Rejimi vb.)
  10. İhracat ve İthalatta Gümrüklerde İş Akışı ve Uygulaması
  11. Gümrükleme İşlemleri İle İlgili Örnekler ve Vaka Çalışması

  Konu-13: İLERİ DÜZEY İNOVASYON YÖNETİMİ

  1. Ar-Ge Çalışmalarının Özellikleri
  2. Yenilik ve Yenilikçilik
  3. Yenilikte Başarı Etmenleri
  4. Sorun Çözümüne Yaratıcı Yaklaşımlar
  5. Zamana Bağlı Olarak Teknoloji Evrimi
  6. Teknoloji-Ürün-Pazar İlişkisi
  7. Ürün Geliştirmede Teknolojik Değişimlerin Etkisi
  8. Yenilikçi İşletme Tasarımı
  9. Vaka Çalışması

  Konu-14: GİRİŞİMCİLİKTE STRATEJİK ANALİZ YETENEĞİ

  1. Liderlik Nedir ?
  2. Girişimcilik Nedir ? Neden Önemlidir ?
  3. İşletmelerde Strateji Belirleme Yöntemleri
  4. Stratejik Analiz Yeteneği Nasıl Geliştirilir ?
  5. İşletmeler için Girişimciliğin Önemi
  6. Kurum İçi Girişimcilik Nedir ?
  7. Girişimciliğin İşletmelerin Kârlılığındaki Etkisi
  8. Girişimcilikle Kırmızı Çizgi Nedir ?
  9. Girişimcilikte Dikkat Edilmesi Gereken En Önemli Noktalar

  Konu-15: YÖNETİM 4.0 İLE KURUMSALLAŞMA SERÜVENİ

  1. Kurumsallaşma Nedir ?
  2. Aile İşletmelerinde Kurumsallaşma ve Veri Belleği Nasıl Oluşturulur ?
  3. Yönetim 4.0 / Dijital Yönetim Nedir?
  4. Yönetim 4.0’ın Temel Esasları Nelerdir ?
  5. Sürdürülebilir Firma Olmanın Temel İlkeleri
  6. Kuşaklar Arası Çatışma
  7. Geleceğin Yönetimine Geçişte Yaşanan Sorunlar ve Çözüm Önerileri 

  Konu-16: ELEKTRONİK TİCARET

  1. Bilgi Ekonomisi ve Elektronik Ticaret (Bilgi Toplumu ve Bilgi Ekonomisi, Bilgi Ekonomisinde Üretim Etmenleri, Elektronik Ticaret Tanımı, Elektronik Ticaretin Türleri, Elektronik Ticaretin Avantajları)
  2. Elektronik Ticaretin Altyapısı ve Araçları (E-Ticaret ve İnternet İlişkisi, E-Ticaretin Altyapısı, Elektronik Ticaret Araçları, Mobil Ticaret)
  3. Elektronik Ticarette Güvenlik ve Ödeme Sistemleri (E- Ticarette Güvenlik Kavramı, Ölçütleri ve Tehditleri, Güvenlik Saldırılarını Önleme, E-Ticarette Ödeme Araçları)
  4. Sanal Mağazanın Kurulması ve Yayımlanması (Web Sitesinin Kurulması, Web Sitesi Tasarımı, Sanal Mağaza Kurulumu, Sanal Mağazanın Yayımlanması)
  5. İnternette Pazarlamada Tüketici İlişkileri (Alıcı Davranışları, Tüketici Davranışları, Elektronik Ortamda Tüketici Davranışları, E-Pazarlamada Müşteri Çekmeye Yönelik Tutundurma Stratejileri)
  6. Elektronik Ticaret ve Lojistik (Lojistik ve Lojistik Yönetimi, Lojistik Yönetimi ve İnternet, Lojistik Yönetiminde E-Ticaret, E-Lojistik Faaliyetleri)

  Ders Dili, Ders Notları ve Kaynaklar:

  Programın öğrenim dili Türkçe’dir. Tüm dersler için Türkçe ders notu ve/veya sunum dosyası verilmektedir (Sunum dosyası e-posta ile iletildiği takdirde basılı ders notu verilmeyecektir). Öğretim yetkilileri yabancı dilde kaynak da önerebilir.

  Eğitim Yeri, Ders Günleri ve Saatleri:

  Dersler İstanbul Teknik Üniversitesi Maçka Kampüsü’nde bulunan İşletme Fakültesi binasında veya Yabancı Diller Yüksekokulu binasında (Pandemi döneminde uzaktan eğitim), Cumartesi ve Pazar günleri 10:00-12:45 ve 13:45-16:30 saatleri arasında yapılacaktır.

  Program Eğitim Takvimi:

  Eğitim süresi olan 9 hafta boyunca toplam 102 saat ders anlatılacaktır. Bâzı haftalar cumartesi-pazar, bâzı haftalar ise sadece cumartesi veya sadece pazar günü ders olabilecek, birkaç haftada bir de hiç ders yapılmayacak (tatil olacak) şekilde ders plânlaması yapılmaya çalışılacaktır. Güncel takvime aşağıdaki bağlantıyı tıklayarak ulaşabilirsiniz:

  Akademik Takvim için burayı tıklayınız

  Öğretim Yetkilileri*:

  Prof.Dr. Mehmet TANYAŞ
  Prof.Dr. Tufan Vehbi KOÇ
  Doç.Dr. Murat BASKAK (Koordinatör)
  Dr.Öğr.Üys. Burak KÜÇÜK
  Dr.Öğr.Üys. Atiye TÜMENBATUR
  Öğr.Gör.Dr. Cahit Ali BAYRAKTAR
  Dr. Sevgi YILMAZ
  Dr. Mehmet SARIDOĞAN
  Birol KANBİR
  Galip ARBAK
  Mustafa BAYINDIR

  (*) Programda ayrıca konuk konuşmacılar olabilecektir.

  Sertifika:

  Katılımcıların başarı değerlendirmesinde, eğitim tamamlandıktan sonra tüm dersler için ortak olarak yapılacak olan tek oturumlu çoktan seçmeli test sınavı dikkate alınacaktır. Bir katılımcının “Uzmanlık Sertifikası” almaya hak kazanabilmesi için öncelikle derslere en az %70 devam etmiş olması ve ilgili test sınavından başarılı olması (100 üzerinden en az 50 not alması) gerekmektedir.

  Devam koşulu yerine getirmiş ancak sınavdan yetersiz/başarısız olan katılımcılara “Katılım Belgesi” verilecektir.

  Kayıt İçin Gerekli Belgeler:

  1 adet fotoğraf
  Nüfus cüzdanı fotokopisi
  Mezun olunan üniversite-lisans program(lar)ının diploma fotokopisi

   

  Kayıt İşlemleri İçin İletişim Bilgileri:

   

  Sevgi YILMAZ: 0-533-541 09 14