Stratejik İK Yönetimi İncelikleri

Başlangıç Tarihi : 22-12-2019

Başlangıç Saati : 09.30

Bitiş Tarihi : 22-12-2019

Bitiş Saati : 16.30

Stratejik İK Yönetimi İncelikleri

Stratejik İK Yönetimi

  • Stratejik Ortak
  • Kuruluşun Hedeflerini ve İş Ortakları Anlamak
  • Organizyonel Gelişimi Yöneten Stratejik İş Gücü Planlaması
  • Yetenekleri Çekmek ve Geliştirmek ve Elde Tutmak
  • Performansı Yönetmek
  • Ücreti Yönetmek
  • Yetkinlik Yönetmek
  • İK’da Kritik Veriye Ulaşmak ve Veriyi Yönetimi (HRIS Raporları)
  • İK’da Süreç Denetimi