Skip links

Yönetim ve Aile İşletmelerinin Kurumsallaşma Danışmanlığı

Aile şirketleri başlangıçta sadece ailenin geçimini sağlamak amacıyla kurulan, şirket kurucuları arasında akrabalık bağı olan ve kendi içlerinde bu bağı ön plana çıkararak ortaklık oluşturulan işletmelerdir. Kobilerin içinde de ağırlıklı olarak aile şirketleri bulunmaktadır. Ülkemizde çoğunlukta bulunan aile şirketlerinin sağlıklı büyümesi ve sürdürülebilirlik sağlaması ülkemiz ekonomisi için son derece önemlidir.

Aile şirketleri sağladıkları katma değer fazlalığı, istihdam yaratma ve toplumsal ve siyasi açıdan denge unsuru olmaları ülke ekonomileri için lokomotif görevindedir. Ülke ekonomisinde ciddi bir payı olan aile şirketlerinin yaşanan ekonomik krizlerden daha az etkilendikleri iddia edilse de gerekli kurumsallaşmayı uygulayamadıkları ve şirket sahipliğinin kuşaktan kuşağa geçişinde sorunlar yaşadıkları için faaliyet ömürleri uzun olmamaktadır.

Aile şirketlerinde başarı basamaklarını her geçen gün daha hızlı ve sağlam tırmanmak, dinamik iş dünyasında ayrışmak ve rekabete ayak uydurmak isteyen şirketler için “kurumsallaşma”, önemli bir kavram hâline gelmiştir. Günümüzde, bir şirketin kurumsal yönetim ilkeleriyle uyumluluğu, yatırım ve finansman kaynaklarına ulaşmasında en önemli ölçütler arasında görülmektedir. Bu nedenle, aile şirketlerinin kurumsal yönetim prensipleriyle dönüşüm çalışmalarını başlatmaları, günümüzün şartlarına ayak uydurmaları ve büyüyen aile ve şirket taleplerini karşılayabilmek için hazırlıklı olmaları hem kendileri hem de ülkemiz ekonomisinin geleceği için oldukça önemlidir.

Yönetim ve Aile İşletmelerinin Kurumsallaşma Danışmanlığında Yarın İçin Neler Sunuyoruz?

Aile şirketlerinin kurumsallaşma ve büyüme stratejileri için yol haritalarını çizerek, sürdürülebilir bir performans ortaya koymalarına yardımcı oluyoruz. Yönetim kadrosunun ve idari sürecin yapılandırılmasıyla, yeniliğe ve değişime açık hale gelen şirketlerin maksimum seviyede gelişim sergilemesine öncülük ediyoruz.

Sermayeyi ve insan kaynaklarını cezbetmesi, etkin performans sergilemesi ve devamlılığı, hukuki zorunlulukları ve toplumsal beklentileri yerine getirmesi için gerekli yasa, düzenleme ve gönüllü özel sektör uygulamalarında ailenizi ve şirketinizi yarınlara hazırlıyoruz.

Bu web sitesi, web deneyiminizi iyileştirmek için tanımlama bilgilerini kullanır.
Keşfet
Sürükle