Skip links

Stratejik Pazar ve İhracat Danışmanlığı

Rekabetin arttığı ve iç pazarın daraldığı dönemler, firmalarda ihracat yapma isteğindeki artışı beraberinde getirmektedir. İhracata olan iştahın kabarması aynı zamanda iç pazarın canlanmasına, markanın ön plana çıkmasına aracı olmaktadır.

Son yıllara kadar şirketlerin büyük bir kısmı bu süreci kendileri sürdürmekteydi. Ancak, artan ürün beklentisi, üretimi, iç pazarın doyumu, doğru pazar bulunamaması, uluslararası pazardaki ürün tedariği, talep, rekabet ve hedef pazar tespiti gibi konuların ihtiyaç olması ihracatın tek başına firmalar tarafından yürütülmesini zorlaştırmıştır. Literatürün ve beklentilerin genişlemesi ihracatı yönetilmesi gereken özel bir süreç hâline getirmiştir. Rakipler karşısında rekabetçi üstünlük sağlayabilmek için ihracat modellerinin sürdürülebilir olması önem kazanmıştır.

Küreselleşen dünyanın sebep olduğu ihracat, artık işinde uzman ihracat danışmanlığı hizmetine ihtiyaç duymaktadır. Bu ihtiyaç aslında, işin matematiksel boyutu başta olmak üzere firmaların üzerindeki yükü de hafifletmiştir.

Bu web sitesi, web deneyiminizi iyileştirmek için tanımlama bilgilerini kullanır.
Keşfet
Sürükle