Skip links

Stratejik İnsan Kaynakları Danışmanlığı

İş dünyasındaki gelişmelere paralel olarak 1970’lerin sonunda insan kaynakları yönetimi ilgi görmeye başlamıştır. Personel yönetimi anlayışından daha modern bir kavram olan insan kaynakları yönetimine geçiş olmuştur. 1990’ların başından itibaren ise insan kaynakları yönetiminin bütünü ile örgütsel strateji arasındaki ilişkilere odaklanılmış, insan kaynakları yönetiminin tanımında da bu doğrultuda değişiklikler olmuş, stratejik insan kaynakları yönetimini günümüze taşınmıştır. Ülkemizde de işletmeler stratejik önemini kavrayarak insan kaynakları yönetimine daha fazla ağırlık verir duruma gelmiş, çalışan seçimi, eğitim-geliştirme ve özellikle performans değerlendirme konularında “strateji” kavramını benimsemişlerdir. Stratejik insan kaynakları, personelin stratejik hedefler doğrultusunda seçilmesini, eğitim almalarını, onlara stratejik düşünme biçimlerinin öğretilmesini, işletmeye bütüncül ve planlı bir sistemle yaklaşılmasını gerektirir.

Bu web sitesi, web deneyiminizi iyileştirmek için tanımlama bilgilerini kullanır.
Keşfet
Sürükle