Skip links

Risk ve Kriz Yönetimi Danışmanlığı

Kriz ve risk yönetimi, aynı olduğu düşünülen fakat temelde birbirinden tamamen farklı süreçlerdir. Kriz yönetimindeki başarı, risk yönetiminin güçlü olmasına bağlıdır. Risklerin doğru yönetilemediği, değerlendirilemediği, önlem alınmadığı durumlarda devreye kriz yönetimi girer.

Risk Yönetimi

Risk, bir işletmenin hedeflerini gerçekleştirmesini engelleyen herhangi bir olay veya durumdur. Her ne kadar risk yaygın olarak finansal bir durum olarak algılansa da aslında tüm süreçleri etkileyen faktörler zinciridir. Rekabet ortamının kızışması, teknolojik yenilikleri takip etmede yetersiz kalınması, doğal afetler, döviz kurlarındaki aşırı yükseliş veya düşüş, çalışan aidiyetinin azalması gibi kurumun performansını etkileyebilecek pek çok konu risk yönetimi kapsamında değerlendirilir. İç ve dış ortamdan kaynaklanan tehditlerin fark edilmesinin ve ne sıklıkla tekrar edeceğinin tahmininin zor olduğu ve/veya sonuçların belirsiz olduğu şartlarda risklerin yönetimi iş sürekliliği açısından da zorlayıcı hale gelmektedir.

Ülkemizde birçok şirket riskleri kendi kontrolünde tutmaya çalışsa da sürekli yönetmekte zorluk yaşamaktadır. Kârlılık, döviz, piyasalar, insan kaynağı sağlama, yabancı kaynak bulma, verimliliğin artırılması, fiyatlar gibi konularda yol gösterici hizmet sunan risk ve kriz yönetimi danışmanlığı bir zorunluluk olmuştur.

Risk Yönetimi Danışmanlığı

Risk yönetimi danışmanlığı, işletmelerin riskleri doğru bir şekilde tespit etmelerine, risklerin etkilerini değerlendirmelerine, önceliklendirmelerine ve yönetmelerine yardımcı olur. Profesyonel bir risk yönetimi danışmanı, işletmenin olağan faaliyetlerini olumsuz etkileyebilecek risk unsurlarını belirler ve kaynağında çözümler geliştirir. Ayrıca, meydana gelen risklerin tekrarlanmaması için önlemler alınmasını sağlar. Risk yönetim sürecinde, her bir riskin etki ve şiddeti değerlendirilir ve önceliklendirme yapılır. Buna bağlı olarak, her risk için alınacak aksiyonlar belirlenir ve risklerin ve aksiyonların takibi yapılır. Acil durumlarda ise anlık veya periyodik olarak gözden geçirme yapılır. Risk yönetimi, reaktif değil proaktif bir yaklaşımla işletme yönetiminin sürdürülebilirliğini ve başarıyı sağlar.

Kriz Yönetimi

Risk yönetimi uygulamayan işletmeler, risk yönetiminde göz ardı edilen durumlar, bertaraf edilmeyen riskler özetle yönetilmeyen veya doğru ellerce bertaraf edilmemiş olumsuz durumlar er ya da geç kriz yönetimiyle baş başa kalacaktır. Elbette ki her kriz kendi içinde benzersizdir fakat yarattıkları zorluklar öngörülebilir ve doğru bir yönetimle toparlanabilir. Bu ise ancak etkili bir planlama ve yönetimle gerçekleşebilir. Güçlü, dayanıklı ve dirençli bir kriz yönetimi ile işletmelerin mevcudiyetini devam ettirme yeteneği artmaktadır.

Bu web sitesi, web deneyiminizi iyileştirmek için tanımlama bilgilerini kullanır.
Keşfet
Sürükle