Skip links

Marka Danışmanlığı

Marka, bir ürün ya da hizmetin tüketici ile tatmin edici iletişim kurabilen, güven ilişkisi geliştirebilen, farklılık ve sürdürebilirlik vaat edebilen, prestij sağlama yeteneğine sahip ve öyküsü olan kimliğidir.

Algısal gerçeklik üzerinden oluşan ve gelişmesi gereken marka kavramı, yönetilmesi gereken bir süreçtir.

Son yıllara kadar markaların büyümesi reklam kanallarıyla sağlanırken giderek sosyalleşen ekonomi dünyasında daha stratejik çalışmalar gerekli olmaya başlamıştır. Değişen bu süreç, karşımıza “Marka Danışmanlığı” kavramını çıkartmıştır.

Tüketicinin ürün ve hizmete bu kadar kolay ve hızlı ulaşabildiği bir düzlemde şirket, firma ya da işletme olarak anılmak yeterli olmamaktadır. Artık bir adım ötesine geçerek marka kavramı altında yer almak, kurumsal marka kimliği oluşumuna adım atabilmek, markayı kitle ile iletişime ve diyaloğa geçirebilmek gerekmektedir.

Covid-19 dönemi sonrasında genel eğilim markaların insanlaşması yönündedir. Marka algısını insanlaşma yani bir markanın birey olarak algılanması üzerine iletişim kurgulamak MonDes Global’in yeni nesil marka danışmanlığı yöntemini oluşturmaktadır.

Bu web sitesi, web deneyiminizi iyileştirmek için tanımlama bilgilerini kullanır.
Keşfet
Sürükle