Skip links

İnsan Kaynakları Yönetimi Denetimi

İnsan kaynakları yönetimi denetimi, işletmelerin insan kaynakları uygulamalarının etkinliğini, verimliliğini ve uyumunu ele almak için gerçekleştirilen denetim sürecidir. İnsan kaynakları yönetimi denetimi, işletmenin insan kaynakları işlevinin stratejik hedeflerle entegre olduğunu ve ilgili yasalara ve düzenlemelere uygun olarak yönetildiğini doğrulamayı amaçlamaktadır.

İnsan kaynakları yönetimi denetimi, insan kaynakları politikalarını ve uygulamalarını gözden geçirmektedir. Politika ve uygulamalar ise personel seçimi ve işe alım süreçleri, performans değerlendirme sistemleri, eğitim ve geliştirme programları, ücretlendirme ve yan haklar, iş sağlığı ve güvenliği politikaları, iş disiplini ve işe son verme süreçlerden oluşmaktadır.

Bu web sitesi, web deneyiminizi iyileştirmek için tanımlama bilgilerini kullanır.
Keşfet
Sürükle