M
O
N
D
E
S
Disable Preloader

Planlama & Üretim & Start-Up

Planlama & Üretim & Start-Up

Planlama & Üretim & Start-Up

PLANLAMA & ÜRETİM & START-UP

İstatistik Veri Analizi ve Karar Alma Metotları

Senaryo Planlama ile Yönetim

Girişimcilik – Yeni Girişim / Start-Up Yönetimi